Sbírka na pomoc Ukrajině

Evangelická církev a. v. v České republice vyhlašuje finanční sbírku na pomoc utečencům z Ukrajiny. Až do odvolání můžete zasílat finanční prostředky na účet církve:

Bankovní účet č. 579913/0300 ČSOB

Variabilní symbol: 010101

Výtěžek sbírky bude průběžně zasílán Východnímu distriktu ECAV na Slovensku, který zabezpečuje dopravu utečenců autobusy ze slovensko-ukrajinské hranice a organizuje jejich ubytování.

Všem dárcům děkujeme za ochotu!

Autor:

V současnosti (od září 2019) jsem v pražském sboru administrátorem (zastupujícím farářem). V minulosti jsem byl ve sboru nějakou dobu členem (za studií) a trávil jsem zde část svého vikariátu. Narozen 1987; ženatý - manželka Diana.

Napsat komentář