DUCHOVNÍ ŽIVOT – Další setkání

Cílem těchto setkání je sdílení a povzbuzení ve víře a v křesťanském životě účastníků.

Hovory o víře – ohlášené středy od 19.00

Moderované diskuze o budoucnosti sboru a místě i úkolech pražských luteránů ve světě a společnosti.

Jirchářské večery 2.0 – podle ohlášení

Rozhovory o aktuálních teologických tématech s doktorandy TF JČU.

Bližší informace poskytne výpomocný duchovní: Jaroslav Vokoun.