DUCHOVNÍ ŽIVOT – Další setkání

Cílem těchto setkání je sdílení a povzbuzení ve víře a v křesťanském životě účastníků.

Pastoračně-úřední hodiny: úterý 15.00 až 17.00 v Mathesiově síni

Možnost řešit duchovní otázky i administrativní záležitosti týkající se sboru.

Bližší informace poskytne sborový farář Tomáš Matouš Živný.