DUCHOVNÍ ŽIVOT – Biblické hodiny

Pojítkem všech všech Biblických hodin je zaobírání se Písmem Svatým, základním pramenem víry a pravidlem života.

Biblická hodina – ohlášené úterý 18 hod.

Výklad biblických oddílů určený dospělým.

Bližší informace poskytne sborový farář-administrátor Tomáš Matouš Živný.