CÍRKEVNÍ SBOR – představitelé

ADMINISTRÁTOR

farář – administrátor
Mgr. Tomáš M. Živný
E-mail: zivny@luther.cz
Tel.: (+420) 739 244 735
farář – výpomocný duchovní
Prof. Jaroslav Vokoun, Th.D.
E-mail: jaroslav.vokoun@gmail.com

PRESBYTERSTVO

(zvoleno konventem sboru do roku 2025)

Sborový dozorce
Mgr. Juraj Laššuth, Ph.D.
E-mail: lassuth@lutersky.cz
Místodozorkyně
Mgr. Magdalena Hromadová
E-mail: hromadova@lutersky.cz
Presbyter pro misii a pastoraci
uprázdněno
Presbyterka pro diakonii
Mgr. Katarína Thapen
E-mail: thapen@lutersky.cz
Sborová tajemnice
Mgr.Ľubica Machačová
E-mail: machacova@lutersky.cz

SBOROVÁ REVIZORKA

(zvolena konventem sboru do roku 2023)

Mgr. Jana Neumannová
E-mail: neumannova@lutersky.cz

SYNODÁLOVÉ

(zvoleni konventem sboru do roku 2024)

Mgr. David Hušek
Mgr. Vojtěch Zbytovský
jáhen Dominik F. Žbánek
RNDr. Jaromír Neumann, CSc.
z titulu funkce: sborový farář & sborový dozorce