CÍRKEVNÍ SBOR – představitelé

FARÁŘI

sborový farář Tomáš Matouš Živný E-mail: zivny@luther.cz Tel.: (+420) 739 244 735pověřený farář Prof. Jaroslav Vokoun, Th.D. E-mail: jaroslav.vokoun@gmail.com

PRESBYTERSTVO (zvoleno konventem sboru do roku 2025)

Kurátor sboru Mgr. Juraj Laššuth, Ph.D. E-mail: lassuth@lutersky.czPresbyterka (místokurátorka) Mgr. Magdalena Hromadová E-mail: hromadova@lutersky.cz
Presbyterka (sborová tajemnice) Mgr. Ľubica Machačová E-mail: machacova@lutersky.czPresbyterka (pro diakonii) Mgr. Katarína Thapen E-mail: thapen@lutersky.cz

SBOROVÁ REVIZORKA (zvolena konventem sboru do roku 2029)

Mgr. Jana Neumannová

E-mail: neumannova@lutersky.cz

SYNODÁLOVÉ (zvoleni konventem sboru do roku 2030, ses. Vytlačilová a br. Žilka do roku 2029)

doc. Mgr. Jarmila Zbytovká, Dr. rer. nat.

RNDr. Jaromír Neumann, CSc.

Mgr. Ladislav H. D. Holík (místopředseda synodu – předseda komory laiků)

Martin Vítek

Mgr. Veronika Vytlačilová

Filip David Žilka

z titulu funkce: sborový farář & kurátor sboru

z titulu funkce (mimo sbor): br. f. Jaroslav Vokoun

NÁHRADNICE a NÁHRADNÍCI (zvoleni konventem do roku 2029)

do r. 2029: Mgr. Magdalena Hromadová, Adéla Neumannová

do r. 2030: Milan Konečný, Mgr. Vojtěch Zbytovský