CÍRKEVNÍ SBOR – představitelé

sborový farář
Mgr. Tomáš M. Živný
E-mail: zivny@luther.cz
Tel.: (+420) 739 244 735
farář – výpomocný duchovní
Prof. Jaroslav Vokoun, Th.D.
E-mail: jaroslav.vokoun@gmail.com

Sborový dozorce
Mgr. Juraj Laššuth, Ph.D.
E-mail: lassuth@lutersky.cz
Místodozorkyně
Mgr. Magdalena Hromadová
E-mail: hromadova@lutersky.cz
Sborová tajemnice
Mgr.Ľubica Machačová
E-mail: machacova@lutersky.cz
Presbyterka pro diakonii
Mgr. Katarína Thapen
E-mail: thapen@lutersky.cz