DUCHOVNÍ ŽIVOT – Pastorační rozhovor

Zpověď

Je „Božím lékem“ na naší lidskou hříšnost a možností se vypovídat druhé osobě. Zpověď je chráněna tzv. zpovědním tajemstvím. Po vyznání hříchů následuje svátostné rozhřešení, kdy prostřednictvím duchovního odpouští kajícníku jeho hříchy sám Bůh.

Pastorační rozhovor

Pastorační rozhovor je setkání s farářem, rozhovor na určité téma nebo o osobním problému. Zpovědní tajemství je pochopitelně samozřejmostí.

V případě zájmu o pastorační rozhovor prosím kontaktujte duchovního, který Vám vyhovuje: z našeho sboru se nabízejí bratří: Jaroslav Vokoun & Tomáš Matouš Živný.