Sborový na duben LP 2022

Sborové presbyterstvo Vám přeje Boží pokoj, jakož i požehnané prožité závěru postní doby – svatého týdne a pak i radostné prožité Velikonoc.

Vždyť nás má ve své moci / zavazuje nás láska Kristova – pokud jsme usoudili takto: Jeden zemřel za všecky, takže všichni zemřeli! | On umřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nežili sami sebou, ale tomu, kdo za ně umřel a vstal z mrtvých. (2. Korintským 5, 15)

Neděle 3. dubna 2022 – 5. (smrtná) neděle v postě

14.00Výroční sborový konvent

17.00 – Bohoslužba, káže br. f. Tomáš Matouš Živný

Úterý 5. dubna 2022 – úředně-pastorační hodiny

15.00–18.00 – Úředně-pastorační hodiny (Mathesiova síň)

Čtvrtek 7. dubna 2022 – biblická hodina

18.00 – Online na: https://meet.jit.si/ECAVPraha*

Neděle 3. dubna 2022 – květná neděle (6. v postě) / Bohoslužba s dětmi

17.00 – Bohoslužba s dětmi, káže br. f. Tomáš Matouš Živný

Čtvrtek 14. dubna 2022 – Velký (zelený) čtvrtek, Památka ustanovení večeře Páně / Eucharistie

17.00 – Bohoslužba (ve farním bytě: Vršovická 671/77, Praha 10 – Vršovice), káže br. f. Tomáš Matouš Živný

Pátek 15. dubna 2022 – Velký pátek, Připomínka ukřižování, smrti a pohřbení našeho Pána Ježíše Krista

17.00 – Bohoslužba, káže br. f. Tomáš Matouš Živný

Pokud byste se někdo chtěl v sobotu večer 16. dubna 2022 zúčastnit evangelické velikonoční vigilie, dejte mi prosím vědět: Věc bychom vyřešili operativně podle Vašeho počtu.

Neděle 17. dubna 2022Nejdůležitější svátek a vrchol církevního roku: Velikonoční neděle, Připomínka vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista

17.00 – Bohoslužba, káže br. f. Tomáš Matouš Živný

V pondělí 18. dubna, tzv. Velikonoční pondělí, resp. pondělí v oktávu Velikonoc, je možné od 9.30 navštívit Bohoslužby Slovenského sboru.

Čtvrtek 21. dubna 2022 – biblická hodina

18.00 – Online na: https://meet.jit.si/ECAVPraha*

Neděle 24. dubna 2022 – Bílá / Tomášova/ Provodní neděle (1. po Velikonocích), oktáva Velikonoc

17.00 – Bohoslužba, káže br. f. Jaroslav Vokoun

Čtvrtek 28. dubna 2022 – biblická hodina

18.00 – Online na: https://meet.jit.si/ECAVPraha*

Neděle 1. května 2022 – 2. neděle po Velikonocích + Instalace faráře

17.00Bohoslužba s instalací sborového faráře

Čtvrtek 5. května 2022 – biblická hodina

18.00 – Online na: https://meet.jit.si/ECAVPraha*

*) Pozor, sledujte oznámení, může dojít ke změně biblických hodin z on-line na prezenční!

K pozornosti:

web sboru – www.lutersky.cz

magazín Evangelicuswww.evangelicus.cz

kázání br. f. Živného – https://www.youtube.com/user/erleucht/videos

živá vysílání kázání (i pro přehrání): YouTube – ECAV v ČR

Autor:

V současnosti (od září 2019) jsem v pražském sboru administrátorem (zastupujícím farářem). V minulosti jsem byl ve sboru nějakou dobu členem (za studií) a trávil jsem zde část svého vikariátu. Narozen 1987; ženatý - manželka Diana.

Napsat komentář