Sborový zpravodaj na březen LP 2022

Dobrého dne, sestry a bratří, milí farníci,


prvně Vás zdravím slovy apoštola: „Milost vám a pokoj!“ V přílohách tohoto e-mailu Vám zasílám aktuální sborový zpravodaj na březen LP 2022 a hned bych i rád upozornil na několik věcí:


1. Presbyterstvo svolává na neděli 3. dubna 2022 na 14.00 řádný / výroční sborový konvent, kam Vás rádi zveme. Další informace ke sborovému konventu Vám budou zaslány před jeho konáním.


2. Jménem církve zveme na Duchovní víkend Renospond 2022, který se uskuteční o víkendu 20. – 22. května 2022 v Proseči u Skutče. Přikládám plakát s dalšími informacemi o této celocírkevní akci a o způsobu, jak se na ni přihlásit. Jako presbyterstvo tuto celocírkevní akci podporujeme a rozhodli jsme, že členům sboru mladším 18 let, kteří se této akce budou účastnit, uhradíme pobyt (viz plakát).

3. Zveme také na přednášku společně pořádanou Lutherovou společností a církví, která se skuteční v úterý 29. března 2022 od 18.00 a kterou prosloví polská luterská teoložka Sara Dabrowská na téma „Obraz ženy-matky v luterském umění“. Plakát rovněž přikládám.

Jako presbyterstvo jsme se také zaobírali pomocí Ukrajině: Prvně Vás zveme k modlitbám za napadenou Ukrajinu i lidi, kteří z Ukrajiny utíkají. Pokud bude církví vyhlášena sbírka na konkrétní účel, budeme Vás informovat; teď budeme rádi, pokud podpoříte některou ze zavedených sbírek či pomocných akcí. Za takovou pomoc jménem sboru děkujeme.

Zůstávejte v Pánu, jehož požehnání pro Vás vyprošujeme!

K povzbuzení připojuji rovněž verš z Písma, který odkazuje k naději ve vzkříšení / středobodu naší víry: „Ježíš praví: Já jsem živ a také vy budete živi.“ (Jan 14,19)

Požehnaný tichý postní čas a radostnou přípravu na velikonoce

bratr Tomáš, Váš farář 

Autor:

V současnosti (od září 2019) jsem v pražském sboru administrátorem (zastupujícím farářem). V minulosti jsem byl ve sboru nějakou dobu členem (za studií) a trávil jsem zde část svého vikariátu. Narozen 1987; ženatý - manželka Diana.

Napsat komentář