DUCHOVNÍ ŽIVOT – Služby Boží

Služby Boží – neděle 17.00 hod.

Služby Boží jsou centrálním děním v církevním sboru. Zvěstuje se na nich slovo Boží a přisluhuje svátost Večeře Páně při dodržování následujících zásad:

  • Církevní sbor není jen pasivním divákem, je spoluúčastníkem služeb Božích aktivním poslechem slova Božího, zpěvem liturgických částí a duchovních písní
  • Ve středu Služeb Božích je zvěstování Božího slova a svátost Večeře Páně se přisluhuje zásadně pod obojím způsobou, přičemž důraz je na slovech ustanovení obsahujících Boží slib o odpuštění hříchů
  • Služby Boží nejsou považované za naši službu přinášenou Bohu – oběť, ale za Boží službu nám – Bůh nám z lásky slouží svým slovem a svátostmi. Ve Službách Božích se totiž nesnažíme přiklonit si Boha na naši stranu, ale ve Slově, svátostech a modlitbách se s ním setkáváme jako dítky se svým dobrým Otcem v Kristu Ježíši

Bližší informace rád poskytne sborový farář-administrátor Tomáš Matouš Živný.