FINANCE – Sborové finance

Sborový příspěvek

Je základním příspěvkem člena sboru. Na základě rozhodnutí konventu sboru z roku 2024 je doporučený minimální roční sborový příspěvek člena sboru 2 000 Kč (platí pouze starší 18 let, platbu lze rozložit do menších částek, např. formou trvalého příkazu – doporučujeme: 600 – 1.300 Kč / osoba / měsíc); takto získané prostředky jsou používány výhradně na úhradu rozpočtovaných nákladů spojených s fungováním sboru.

Dar na potřeby sboru

Takto získané prostředky jsou čerpány dle potřeby na základě konventem přijatého rozpočtu, resp. dle potřeby na základě rozhodnutí presbyterstva.

Odvody církvi

V tomto kalendářním roce (2024) odvádí sbor do provozního fondu ECAV v ČR církevní příspěvek sestávající z paušální částky 36 000 Kč500 Kč za člena. Tento příspěvek odvádí sbor za každého svého člena, tedy i za mladší 18 let, od nichž se úhrada sborového příspěvku nepožaduje, a samozřejmě i za ty, kteří na chod sboru nepřispívají.

Církevní příspěvek

Církevní příspěvek slouží církvi prozatím k alespoň symbolickému dorovnávání úbytku příspěvku od státu (následek přijetí zákona o tzv. církevních restitucích).

Platební informace

Příspěvky a dary můžete uhradit buď po Bohoslužbách hotově nebo ještě lépe převodem na bankovní účet našeho sboru

číslo běžného účtu sboru:

199851557/0300 (ČSOB – Poštovní spořitelna)

variabilní symboly:

777sborový příspěvek člena;

999 – dar na potřeby sboru

číslo účtu pro diakonickou činnost sboru:

2902817449/2010 (Fio, info na: https://lutersky.cz/klub-maminek-s-cestinou/)