KALENDÁRIUM – Aktuálně

Neděle 6. září 2020 – 13. neděle po sv. Trojici, začátek školního roku

17.00 – Bohoslužbu s Večeří Páně slaví a káže br. f. Jaroslav Vokoun.

Neděle 13. září 2020 – 14. neděle po sv. Trojici & návštěva předsednictva církve

14.30 – presbyterstvo sboru

17.00 – dětská besídka (zahrada u kostela nebo Mathesiova síň, paralelně s Bohoslužbami)

17.00 – Bohoslužbu s Večeří Páně slaví a káže br. f. Tomáš Matouš Živný.

18.301 – rozhovor s předsednictvem církve: br. bp Čop a ses. Hudobová, o situaci sboru a zvl. o financování církve (Mathesiova síň)

Pondělí 14. září 2020

15.30 – Klub maminek (procházka)2

Středa 16. září 2020

18.00 – posezení s farářem (v Mathesiově síni, u piva / vína / kávy) a domluvení termínů biblické hodiny

Neděle 20. září 2020 – 15. neděle po sv. Trojici

17.00 – Bohoslužbu s Večeří Páně slaví a káže br. f. Jaroslav Vokoun.

Sobota 26. – pondělí 28. září 2020 – (celo)církevní výlet „Po stopách Jiřího Třanovského“

Neděle 27. září 2020 – 16. neděle po sv. Trojici

17.00 – Bohoslužbu s Večeří Páně slaví a káže br. f. Tomáš Matouš Živný.

Středa 30. září 2020 – Jirchářské rozhovory 2.0

18.00 – Kateřina Majerová: Mystika s otevřenýma očima : Dorothee Sölle (kostel sv. Michala)

K POZORNOSTI:

Konfirmační příprava – 1. setkání se uskuteční v neděli 11. října 2020 od 14.00.

web sboru – www.lutersky.cz

magazín Evangelicuswww.evangelicus.cz

1Po skončení Bohoslužeb.

2Pro bližší informace o Klubu maminek a místě jeho konání, prosíme, kontaktujte Magdalenu Hromadovou (hromadova@lutersky.cz).