KALENDÁRIUM – Aktuálně

Kdo nás odloučí od lásky Kristovy?“ (Římanům 8, 35)

Neděle 5. března 2023 – 2. neděle postní (Reminiscere) / Bohoslužba s dětmi

17.00 – Bohoslužba s dětmi, káže br. farář Tomáš Matouš Živný

Pondělí 6. března 2023

9.30–11.00 – Poradna pro rodiče s herničkou pro děti (Консультаціі для батьків з ігровою кімнатою для дітей)

Úterý 7. března 2023

9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською мовою)

15.00–17.00 – úřední a pastorační hodiny v Mathesiově síni

Středa 8. března 2023

– 7.30 – Ranní chvály v kostele

Čtvrtek 9. března 2023

18.00 – Biblická hodina on-line

Neděle 12. března 2023 – 3. neděle postní (Okuli)

17.00 – Bohoslužba, káže br. farář Tomáš Matouš Živný

Pondělí 13. března 2023

9.30–11.00 – Poradna pro rodiče s herničkou pro děti (Консультаціі для батьків з ігровою кімнатою для дітей)

Úterý 14. března 2023

9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською мовою)

15.00–17.00 – úřední a pastorační hodiny v Mathesiově síni

Středa 15. března 2023

– 7.30 – Ranní chvály v kostele

Čtvrtek 16. března 2023

18.00 – Biblická hodina on-line

Neděle 19. března 2023 – 4. neděle postní (Lætare v růžové ☺)

17.00 – Bohoslužba, káže br. farář Dominik Friedrich Žbánek

Pondělí 20. března 2023

9.30–11.00 – Poradna pro rodiče s herničkou pro děti (Консультаціі для батьків з ігровою кімнатою для дітей)

17.00 – Presbyterstvo (on-line)

Úterý 21. března 2023

9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською мовою)

15.00–17.00 – úřední a pastorační hodiny v Mathesiově síni

Středa 22. března 2023

– 7.30 – Ranní chvály v kostele

Čtvrtek 23. března 2023

18.00 – Biblická hodina on-line

Neděle 26. března 2023 – Konvent sboru / 5. neděle postní (Judica, tzv. Smrtná)

14.00 – Konvent!

17.00 – Bohoslužba, káže br. f. Tomáš M. Živný

Pondělí 27. března 2023

9.30–11.00 – Poradna pro rodiče s herničkou pro děti (Консультаціі для батьків з ігровою кімнатою для дітей)

Úterý 28. března 2023

9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською мовою)

15.00–17.00 – úřední a pastorační hodiny v Mathesiově síni

Středa 29. března 2023

– 7.30 – Ranní chvály v kostele

Čtvrtek 30. března 2023

18.00 – Biblická hodina on-line

Neděle 2. dubna 2023 – Květná neděle (6. neděle postní)

17.00 – Bohoslužba, káže br. f. Tomáš Matouš Živný

Předběžně jsou velikonoční Bohoslužby takto:1

2. dubna – Květná neděle – 17.00 (normálně)

6. dubna – Zelený čtvrtek – 20.00

7. dubna – Velký pátek – 15.00

8. dubna – Vigilie Zmrtvýchvstání – 21.00

9. dubna – Velikonoční neděle – 17.00 (normálně)

Co se děje ve sboru a v církvi?

  • Měsíc únor se nesl v duchu příprav na postní období a také na výroční konvent našeho sboru.
  • Kromě nedělních služeb Božích jsme slavili společné služby Boží se slovenským sborem na Popeleční středu.
  • Ve sboru byl udělen jeden Křest – dítěti.
  • V nejbližší době nás čeká výroční konvent a na něm také volba dvou synodálů. Jelikož jsou na tato místa nominováni stávající náhradníci, čeká nás zřejmě také volba nových náhradníků. Taktéž bude nutné zvolení sborového revizora, resp. sborové revizorky, jíž končí funkční období.
  • Ve středu 1. března se odehrála přednáška Rastislava Pečeni z cyklu o křesťanské lásce.
  • Tentýž den ráno byly zahájeny pravidelné ranní modlitby v kostele s následnou snídani v Mathesiově síni.
  • Náš diakonický projekt se rozšířil o Poradnu pro rodiče s herničkou pro děti. Zabýváme se zde různými tématy, jako např.: zajištění volno-časových aktivit pro děti, hledání práce, hledání jazykových kurzů a komunikace se zdravotníky nebo zajištění zdravotní péče.
  • Na víkend pro maminky s dětmi z Ukrajiny i z našeho sboru na konci dubna je přihlášeno 32 osob včetně dětí a přemýšlíme nad možnostmi dalších společných aktivit.
  • Jsme rádi, že po covidovém období, kdy Mathesiova síň byla využívaná jen minimálně, se do naší sborové místnosti opět vrací život naplno a využíváme ji tak pravidelně tři dopoledne (Poradna, Klub maminek a Ranní modlitby) a dvě odpoledne (úředně pastorační hodiny a služby Boží, případně zasedání presbyterstva) v týdnu.

1Slovenský sbor dosud nepotvrdil volnost kostela v daných časech.