DUCHOVNÍ ŽIVOT – Přípravy

Příprava na křest

Křest je velmi důležitá svátost, která působí odpuštění hříchů, zachraňuje od smrti a ďábla, dává věčné spasení všem, kdo v to věří, jak to dosvědčují slova a zaslíbení Boží: “Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.” (Mk 16, 16)
Příprava na křest je tedy určena tomu, kdo se rozhodl nechat pokřtít. Její obsah a délka se stanovují individuálně na základě rozhovoru se sborovým farářem.

Příprava na konfirmaci

Je určena těm, kteří byli pokřtěni jako děti a kteří chtějí jejím absolvováním aktualizovat a potvrdit svou křesťanskou víru. Její obsah a délka se stanovují individuálně na základě rozhovoru se sborovým farářem.

Příprava na církevní sňatek

Vážíme si manželství jako Boží instituce, celoživotního spojení jednoho muže a jedné ženy, jak říká Písmo: ”Nečetli jste, že Stvořitel od počátku ‚muže a ženu učinil je‘? A řekl: ‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo;‘ takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ (Mt 19, 4-6)

Délku a způsob přípravy stanoví individuálně a bližší informace poskytne farář-administrátor Tomáš Matouš Živný.