Milost Vám a pokoj, sestry a bratří, tč. mé pražské farnice a mí pražští farníci, již jistě víte, jaká „tvrdá“ či „drakonická“ opatření byla přijata v souvislosti s právě probíhající koronavirovou krizí a snahou ji zvládnout. Jistě již také víte, že tato opatření radikálně omezila možnost konat Bohoslužby a že se církve houfně přesouvají do on-line prostoru. Se spolubratřím – br. f. […]

!!! OPATŘENÍ — Bohoslužby za nouzového stavu[...]