Biblické votum: Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel . Žalm 66,20 Introit: Žalm 95,1-2;6-8a. Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy, vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů! Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. On je náš Bůh, my […]

5. neděle po velikonocích – Rogate[...]

– Quasimodogeniti (Jako novorozené děti…) Písně ze starých českých kancionálů pro celé velikonoční období nám opět ochotně nazpívala sestra Veronika Vytlačilová. Můžete si je stáhnout na http://leteckaposta.cz/296478427. Jsou to tyto písně z našeho zpěvníku: 144 Nuž velikonoční chválu 145 Veselte se, andělové 146 Anděl z nebe 155 Nastal nám čas přeradostný 156 Ó […]

Neděle po velikonocích – podklady[...]

Den ustanovení svaté Večeře – Zelený čtvrtek Píseň 320 Buď Bohu chvála čest https://www.youtube.com/watch?v=7ZCSrCQa-Gs https://www.youtube.com/watch?v=5sVrHZwpPoo Biblické votum: Hospodin ustanovil památku svých divů; Hospodin je milostivý, plný slitování. (Žalm 111,4) Přípravná modlitba (Rüstgebet, Bussgebet) je v luterské tradici přeformováním přípravné modlitby kněze – Confiteor + Aufer a nobis. Zpravidla má podobu dialogu: Kněz […]

Podněty pro bohoslužbu Zeleného čtvrtku & úvaha: Malá provizorní teologie velikonoc bez veřejných bohoslužeb[...]