!!! OPATŘENÍ — Bohoslužby za nouzového stavu

Milost Vám a pokoj, sestry a bratří, tč. mé pražské farnice a mí pražští farníci,

již jistě víte, jaká „tvrdá“ či „drakonická“ opatření byla přijata v souvislosti s právě probíhající koronavirovou krizí a snahou ji zvládnout. Jistě již také víte, že tato opatření radikálně omezila možnost konat Bohoslužby a že se církve houfně přesouvají do on-line prostoru. Se spolubratřím – br. f. Vokoun, br. j. Žbánek, br. Laššuth – jsem jednal o tom, jakým způsobem se opatřením přizpůsobí náš sbor a rozhodli jsme se takto:

Vzhledem k tomu, že jako křesťané jsme solidární s celou společností, že speciálně jako luteráni máme být poslušni vrchnosti a že nám v křesťanské lásce jde o zdraví našich bližních, jsme se rozhodli – podle vládních opatření –  přenést naše Bohoslužby převážně do prostředí on-line, kde Vám nabídneme možnost je živě (a později snad i ze záznamu) sledovat: abychom mohli být v osobní izolaci a přece vzájemně spojeni Duchem svatým; jsme si však vědomi i toho, že u někoho může vyvstat bytostná potřeba slyšet slovo „na živo“ a hlavně přijímat Eucharistii (tělo a krev Páně), a tak zachováme Bohoslužby v obvyklém čase a v kostele, ale právě jen ve státem stanoveném počtu 6 lidí – tyto Bohoslužby budeme přenášet.

On-line přenos Bohoslužeb budete moci sledovat každou neděli od 16.58 (17.00!!) na facebooku sboru:
https://www.facebook.com/ecavpraha

Pro informace o záznamu přenosu Bohoslužeb a dalším (nejen) virtuálním dění ve sboru sledujte také web sboru:
https://lutersky.cz

Pokud byste se chtěli zúčastnit Bohoslužeb na živo, prosím, vyplňte své jméno do formuláře na:
https://doodle.com/poll/t3v336wt4zipzkdz – zde jsou na každou ze tří následujících neděli k dispozici tři (3) místa, zbylá tři jsou rezerváty: pro sloužícího faráře, br. j. Žbánka (natáčení) a varhanici ses. Hradeckou.

Pokud by se na Vás nedostalo a nutně byste potřebovali duchovní potěchu či Eucharistii: Neváhejte mě kontaktovat.

Zatím to takto bude po tři následující Bohoslužby 18. a 15. října & 1. listopadu; pokud by došlo ke změně – budeme Vás informovat; pokud a dokud budou opatření pokračovat ve stávající formě, bude sborový život probíhat tímto omezeným způsobem.

Chci Vás povzbudit, abyste se neostýchali mě kontaktovat, protože tu pro Vás jsem: Klidně mi zavolejte i jen tak, pokud Vám je ze současné situace nedobře, zavolejte tím spíše. Rovněž Vás ujišťuji o tom, že se za Vás modlím: Pokud byste chtěli, abych na Vás myslel v něčem konkrétním, dejte mi své modlitební téma vědět.

Zůstávejte v Pánu a Bůh ať je Vaší nadějí i posilou

br. Tomáš, farář-administrátor

Rád bych, abychom spolu byli skutečně duchovně spojeni

Autor:

V současnosti (od září 2019) jsem v pražském sboru administrátorem (zastupujícím farářem). V minulosti jsem byl ve sboru nějakou dobu členem (za studií) a trávil jsem zde část svého vikariátu. Narozen 1987; ženatý - manželka Diana.

Napsat komentář