– Jménem presbyterstva našeho sboru Vám všem přejeme požehnaný, pokojný, radostný, lásky- a nadějeplný rok 2023! „Ty jsi Bůh, který mne vidí!“ (Genesis 16, 13 B21) „Kdo by nás mohl odloučil od lásky Kristovy!?“ (upr. Římanům 8, 35)1 – Biblické úvahy br. faráře pro prvních 10 dnů nového roku (a pak i jiných autorů pro […]

Sborový zpravodaj na leden 2023[...]