Čtvrtek 5. listopadu 2020 – Biblická hodina on-line – 19.00 – https://meet.jit.si/ECAVPlzeň – list Římanům kap. 4 – vede Tomáš Matouš Živný (společně s CS ECAV v Plzni) Neděle 8. listopadu – 22. neděle po sv. Trojici – 17.00 – Bohoslužba slova on-line na https://meet.jit.si/ECAVPraha slouží Tomáš Matouš Živný (společně s CS ECAV v Plzni) – 19.00 – Kázání […]

Listopadové dění ve sboru[...]

Milost Vám a pokoj, sestry a bratří, tč. mé pražské farnice a mí pražští farníci, již jistě víte, jaká “tvrdá” či “drakonická” opatření byla přijata v souvislosti s právě probíhající koronavirovou krizí a snahou ji zvládnout. Jistě již také víte, že tato opatření radikálně omezila možnost konat Bohoslužby a že se církve houfně přesouvají do on-line prostoru. Se spolubratřím – br. f. […]

!!! OPATŘENÍ — Bohoslužby za nouzového stavu[...]