„Mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy.“ (Lukáš 2, 30–31)_ – Nový církevní rok 2023/2024 – Neděle 3. prosince 2023 – 1. neděle adventní – 14.30 – Presbyterstvo – 17.00 – Bohoslužby s dětmi, káže br. farář Tomáš Matouš Živný Pondělí 4. prosince 2023 – 9.30–11.00 – Poradna pro rodiče s herničkou […]

Sborový zpravodaj pro advent, vánoce a prosinec LP 2023[...]