Milé sestry a milí bratří! Shodli jsme se v presbyterstvu, že bychom společně jako sbor rádi zkusili více naslouchat slovům Písma, a tak bychom chtěli vyzkoušet něco jako „korespondenční společnou četbu Bible“. Zasílám Vám tedy odkaz na google-dokument, který obsahuje krátkou biblickou perikopu, a vy k němu můžete připsat (libovolně editovat), co Vás nad textem napadne (poznámky, […]

Společná četba Bible[...]

„Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké! “ (Izaiáš 5, 20) Neděle 6. listopadu 2022 – 21. neděle po sv. Trojici – 17.00 – Bohoslužba, káže br. f. Tomáš Matouš Živný Úterý 8. listopadu 2022 – 9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері […]

Sborový zpravodaj na listopad LP 2022[...]

Milé sestry a milí bratři, obracím se na Vás se dvěma oznámeními: 1. Zvu Vás na přednášku Dr. Matouše Jalušky na téma Křesťanská láska (mluvil o ní u nás už Pavol Bargár), zase z jiné perspektivy (přednášející je komparatista, historik – znalec středověku a trubadúrů, duchovní Jednoty bratrské – Ochranovského seniorátu ČCE, někdejší návštěvník našich Bohoslužeb), která se odehraje v Mathesiově síni v úterý 25. října 2022 […]

Oznámení – k programu na říjen[...]

„Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů!“ (Zjevení 15, 3) Neděle 2. října 2022 – 16. neděle po sv. Trojici – 15.00 – Presbyterstvo – 17.00 – Bohoslužba, káže br. f. Tomáš Matouš Živný Úterý 4. října 2022 – 9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською […]

Sborový zpravodaj na říjen LP 2022[...]