„Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů!“ (Zjevení 15, 3) Neděle 2. října 2022 – 16. neděle po sv. Trojici – 15.00 – Presbyterstvo – 17.00 – Bohoslužba, káže br. f. Tomáš Matouš Živný Úterý 4. října 2022 – 9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською […]

Sborový zpravodaj na říjen LP 2022[...]

„Byl jsi mi blízko v den, kdy jsem tě vzýval, řekl jsi: Neboj se! “ (Žalm 116, 7) – Po celé září probíhá sbírka již nepotřebných, ale funkčních hraček pro děti od 0 do 5 let. Náš sbor bude od září pořádat Klub maminek s češtinou pro maminky z Ukrajiny, kde se maminky budou učit česky a jejich děti […]

Úprava sborového zpravodaje na září 2022[...]

„Znovu odpočívej, duše má, / Hospodin ti dobrodiní prokázal!“ (Žalm 116, 7) Neděle 3. července 2022 – 3. neděle po sv. Trojici – 17.00 – Bohoslužba, káže br. f. Tomáš Matouš Živný `˙ Úterý 5. července 2022 – Cyrila a Metoděje – 9.30 – Slovenský sbor, Bohoslužba ke dni Cyrila a Metoděje Čtvrtek 7. července 2022 – na pivo / […]

Sborový na „prázdniny“, tedy na červenec a srpen LP 2022[...]