Dobrého dne, milé sestry a milí bratří, prvně Vás zdravím pozdravem vzkříšeného Krista „Pokoj vám!“, ale jinak Vám především posílám jako přílohu tohoto e-mailu náš sborový zpravodaj na duben. Jak je zvykem, hned bych Vás rád upozornil na několik věcí. 1. Je možné přihlásit děti na letní příměstské tábory, které pořádá […]

Sborový zpravodaj na duben LP 2024[...]