Dobrého dne, sestry a bratří v Kristu – přátelé našeho sboru! Prvně Vás zdravím a slovy apoštola Jana přeji Boží požehnání: „Bude s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce.“ (2. Janova 1, 3) V příloze Vám zasílám sborový zpravodaj na červen a hned rád upozorňuji na několik věcí: 1. […]

Sborový zpravodaj na červen LP 2024[...]

Dobrého dne, milé sestry a milí bratří! Prvně Vás zdravím a každému z Vás přeji Boží požehnání. V příloze Vám pak posílám náš sborový zpravodaj na tento měsíc (květen 2025). Rád bych upozornil na několik věcí: SBOROVÉ 1. Na sobotu 22. června 2024 plánujeme sborový den našeho sboru (zahradní slavnost), jejíž součástí bude třeba divadlo […]

Sborový zpravodaj na květen LP 2024[...]

Dobrého dne, milé sestry a milí bratří, prvně Vás zdravím pozdravem vzkříšeného Krista „Pokoj vám!“, ale jinak Vám především posílám jako přílohu tohoto e-mailu náš sborový zpravodaj na duben. Jak je zvykem, hned bych Vás rád upozornil na několik věcí. 1. Je možné přihlásit děti na letní příměstské tábory, které pořádá […]

Sborový zpravodaj na duben LP 2024[...]