Den ustanovení svaté Večeře – Zelený čtvrtek Píseň 320 Buď Bohu chvála čest https://www.youtube.com/watch?v=7ZCSrCQa-Gs https://www.youtube.com/watch?v=5sVrHZwpPoo Biblické votum: Hospodin ustanovil památku svých divů; Hospodin je milostivý, plný slitování. (Žalm 111,4) Přípravná modlitba (Rüstgebet, Bussgebet) je v luterské tradici přeformováním přípravné modlitby kněze – Confiteor + Aufer a nobis. Zpravidla má podobu dialogu: Kněz […]

Podněty pro bohoslužbu Zeleného čtvrtku & úvaha: Malá provizorní teologie velikonoc bez veřejných bohoslužeb[...]