Obnovení dětské besídky (Bohoslužby pro děti)

Od května se budou znovu konat dětské besídky na zahradě za kostelem zároveň se službami Božími, a to za předpokladu příznivého počasí. Rodiče dětí, které by chtěli obdržet bližší informace k dětským besídkám, ať se nahlásí Magdaleně Hromadové na e-mail hromadova@lutersky.cz.

Autor:

V současnosti (od září 2019) jsem v pražském sboru administrátorem (zastupujícím farářem). V minulosti jsem byl ve sboru nějakou dobu členem (za studií) a trávil jsem zde část svého vikariátu. Narozen 1987; ženatý - manželka Diana.

Napsat komentář