Sbírka na pomoc jižní Moravě

Dobrého a požehnaného dne, milé sestry a milí bratří,

myslím, že k tématu „Sbírka na pomoc jižní Moravě“, žel, nemusím psát nic dalšího; zřejmě všichni jsme smutnými obrázky následků tamní bouře a s ní spojeného tornáda zasaženi. Pomoc je zapotřebí: mnozí jsme pomoc asi už i nějak darovali. K pomoci by se chtěla připojit i naše církev, proto:

V našich sborech v Praze a v Plzni budou sbírky z této (4. po sv. Trojici, 27. 6.) a příští neděle (5. po sv. Trojici, 4. 7.) věnovány na pomoc postižené jižní Moravě. Na tuto sbírku je možno v období od 25. 6. do 15. 7. přispět také zasláním prostředků přímo na účet církve (tam budou posléze odeslány i naše sbírky kostelní), a sice na účet:

579913/0300 s variabilním symbolem 072021

Další se dočtete v přípise bratra biskupa Čopa, který přikládám.

Mysleme, prosím, na postižené lidi na jižní Moravě také ve svých modlitbách.

Zůstávejte v Pánu!

bratr Tomáš

Autor:

V současnosti (od září 2019) jsem v pražském sboru administrátorem (zastupujícím farářem). V minulosti jsem byl ve sboru nějakou dobu členem (za studií) a trávil jsem zde část svého vikariátu. Narozen 1987; ženatý - manželka Diana.

Napsat komentář