Info k volebnímu sborovému konventu 17. října 2021 od 15.00

Dobrého dne, milé sestry a milí bratří,


jak již bylo ohlášeno ve sborovém Zpravodaji na tento měsíc a jak je pravidelně ohlašováno na Službách Božích, čeká nás příští neděli (17. října 2021) pro náš sbor velmi důležitá událost, a sice volební konvent, kde by měl být volen jednak sborový farář našeho sboru, jednak vedle toho ještě jeden synodál / jedna synodálka a dvojice náhradníků na synod.


Chceme působit maximálně otevřeně, a proto:


1. Jsme se jako presbyterstvo rozhodli (podle § 11 odst 1 písm. a) Směrnice volební a jednací) pro volbu sborového faráře oslovením jednoho kandidáta, kterým je br. f. Tomáš Matouš Živný, dosavadní administrátor našeho sboru.2. S br. f. Živný jsme se dohodli na podmínkách jeho služby, a tyto jsem shrnuli ve vokátoru (církevně-právní smlouva mezi farářem a sborem o povolání faráře), jehož návrh Vám posíláme k dotazům či připomínkám, nejlépe bude, když nám je zašlete do čtvrtka 14. října.3. Budeme volit jednoho synodála / jednu synodálku a dva náhradníky. Až do tohoto úterka 12. října (lhůta 5 dní před konventem) tedy můžete podat svou nominaci na dané funkce.4. Konvent bude mimořádný a volební, tudíž bude jeho program minimalistický: vedle formalit vlastně jen ony dvojí volby.
Konvent se uskuteční od 15.00, zatím máme v plánu, že by se odehrál v Mathesiově síni, ale vzhledem k proti-pandemickým opatřením a počtu účastníků konventu je možné, že se jednání přenese do kostela sv. Michala. Kvůli přípravám konventu a důležitosti volby sborového faráře budeme rádi, když nám napíšete, že na konvent dorazíte.
Zůstávejte v Pánu a ať Vás provází Boží požehnání!


za presbyterstvo br. f. Tomáš Živný, farář-administrátor


P.S.: Nejspíše teď žijeme také jinými volbami, tak ať Bůh žehná a chrání naši zemi, ať je pro ni výsledek voleb dobrou událostí!

Autor:

V současnosti (od září 2019) jsem v pražském sboru administrátorem (zastupujícím farářem). V minulosti jsem byl ve sboru nějakou dobu členem (za studií) a trávil jsem zde část svého vikariátu. Narozen 1987; ženatý - manželka Diana.

Napsat komentář