Sborový zpravodaj na květen LP 2021

Dobrého dne, milé sestry a milí bratří, vážení farníci a přátelé v Kristu,

prvně Vás zdravím pozdravem vzkříšeného Ježíše: „Pokoj Vám!“, a přidávám i osobní pozdrav. V příloze tohoto e-mailu naleznete sborový zpravodaj; vedle toho zvláště upozorňujeme:

1. Presbyterstvo našeho sboru svolává na neděli 23. května 2021, 14.00 řádný sborový konvent našeho sboru, kde vedle schvalování předepsaných zpráv budeme především diskutovat o způsobu volby našeho sborového faráře a dalším směřování našeho sboru. Vzhledem k vývoji epidemiologické situace Vám zatím napíšeme o formě konání konventu: pokud to bude možné – rádi bychom konvent konali prezenčně (i vzhledem k potřebě diskuze), ale nebude-li to možné, odehraje se konvent on-line. Zprávy, program konventu i informace o způsobu jeho konání Vám bude předem zaslána a s dostatečným časovým předstihem zaslána.

2. Na sborovém konventu bychom měli zvolit nového člena presbyterstva (presbytera/presbyterku pro misii a pastoraci), proto Vás prosíme o nominaci kandidátů na funkci presbytera/presbyterky. Upozorňujeme, že nominovaná osoba může být volena až po svém souhlasu s nominací.

3. Máte-li nějaké podněty k diskuzi o volbě sborového faráře či budoucím směřování sboru, prosíme Vás o jejich zaslání, aby mohlo presbyterstvo diskuzi dostatečně připravit.

4. Kdybyste měli jakékoliv dotazy ohledně konventu, volby presbytera/presbyterky pro misii a pastoraci, budoucího směřování sboru či diskuze k volbě faráře, neváhejte se obrátit na členy presbyterstva, jejichž kontakty najdete v přiloženém souboru na straně 4 a na webových stránkách sboru.

S přáním Božího požehnání

***

Nedělní Bohoslužby jsou nadále živě vysílány na YouTube církve

(YouTube – ECAV v ČR)

Neděle 2. května – 4. neděle po Velikonocích

15.00 – konfirmační příprava

17.00 – Bohoslužba, slouží a káže br. farář Jaroslav Vokoun

Čtvrtek 6. května 2021 – biblická hodina on-line

19.00https://meet.vpsfree.cz/ECAVPraha

Neděle 9. května 2021 – 5. neděle po Velikonocích

17.00 – Bohoslužba, slouží a káže br. farář Tomáš Matouš Živný

Čtvrtek 13. května 2021 – biblická hodina on-line, pobožnost k Nanebevstoupení Páně

19.00https://meet.vpsfree.cz/ECAVPraha

Neděle 15. května 2021 – 6. neděle po Velikonocích, oslava Nanebevstoupení Páně

15.00 – konfirmační příprava

17.00 – Bohoslužba, slouží a káže br. farář Jaroslav Vokoun

Čtvrtek 20. května 2021 – biblická hodina on-line, pobožnost k Nanebevstoupení Páně

19.00https://meet.vpsfree.cz/ECAVPraha

Neděle 23. května 2021 – Seslání Ducha svatého, LETNICE

14.00 – řádný sborový konvent (+ debata o volbě faráře a směřování sboru)

17.00 – Bohoslužba, slouží a káže br. farář Tomáš Matouš Živný

Čtvrtek 27. května 2021 – biblická hodina on-line

19.00https://meet.vpsfree.cz/ECAVPraha

Neděle 30. května 2021 – Svátek Nejsvětější Trojice

15.00 – Konfirmační příprava

17.00 – Bohoslužba, káže br. j. Dominik F. Žbánek

Čtvrtek 3. června 2021 – biblická hodina on-line

19.00https://meet.vpsfree.cz/ECAVPraha

Neděle 5. června 2021 – Svátek Nejsvětější Trojice

17.00 – Bohoslužba, slouží a káže br. farář Jaroslav Vokoun

K pozornosti:

kázání br. f. Živného – https://www.youtube.com/user/erleucht/videos

magazín Evangelicuswww.evangelicus.cz

Autor:

V současnosti (od září 2019) jsem v pražském sboru administrátorem (zastupujícím farářem). V minulosti jsem byl ve sboru nějakou dobu členem (za studií) a trávil jsem zde část svého vikariátu. Narozen 1987; ženatý - manželka Diana.

Napsat komentář