Den ustanovení svaté Večeře – Zelený čtvrtek Píseň 320 Buď Bohu chvála čest https://www.youtube.com/watch?v=7ZCSrCQa-Gs https://www.youtube.com/watch?v=5sVrHZwpPoo Biblické votum: Hospodin ustanovil památku svých divů; Hospodin je milostivý, plný slitování. (Žalm 111,4) Přípravná modlitba (Rüstgebet, Bussgebet) je v luterské tradici přeformováním přípravné modlitby kněze – Confiteor + Aufer a nobis. Zpravidla má podobu dialogu: Kněz […]

Podněty pro bohoslužbu Zeleného čtvrtku & úvaha: Malá provizorní teologie velikonoc bez veřejných bohoslužeb[...]

Květná neděle (Pokud by předcházel průvod, vypadalo by to třeba takto, až sbor trochu povyroste: https://www.youtube.com/watch?v=33lxQEeI3mk Píseň: 15 Jak vítati mám tebe) Biblické votum: Syn člověka musí být vyvýšen, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3,14b.15 Vyznání viny podle Erneuerte Agende, 394: Vyznejme před Bohem naše hříchy: Všemohoucí […]

Podklady ke květné neděli [farář Jaroslav Vokoun][...]