Biblické votum: Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel . Žalm 66,20 Introit: Žalm 95,1-2;6-8a. Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy, vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů! Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. On je náš Bůh, my […]

5. neděle po velikonocích – Rogate[...]

Promluva / kázání, které chce jít „na dřeň / hlubinu“ křesťanské víry a velikonoční zvěsti. Kázání k oktávě velikonoc – 1. neděli po velikonocích (Quasimodogeniti). Citace: NIETZSCHE, Friedrich. Tak pravil Zarathurstra. Votobia: Olomouc, 1995. FLOSS, Karel (rozhovor) a FISCHEROVÁ, Sylva (moderátor). Bůh vždycky zatřese stavbou. Vyšehrad: Praha, 2011. (str. 63!) HERYÁN, Ladislav. Exotem na této zemi […]

Jedna promluva k oktávě Velikonoc[...]

– Quasimodogeniti (Jako novorozené děti…) Písně ze starých českých kancionálů pro celé velikonoční období nám opět ochotně nazpívala sestra Veronika Vytlačilová. Můžete si je stáhnout na http://leteckaposta.cz/296478427. Jsou to tyto písně z našeho zpěvníku: 144 Nuž velikonoční chválu 145 Veselte se, andělové 146 Anděl z nebe 155 Nastal nám čas přeradostný 156 Ó […]

Neděle po velikonocích – podklady[...]