– Sborový konvent zvolil v neděli 17. října LP 2021 sborovým farářem našeho sboru na období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2026 (pět let) br. f. Tomáše Matouše Živného. Neděle 7. listopadu 2021 – 23. neděle po sv. Trojici (3. před koncem církevního roku) – 17.00 – Bohoslužba, káže f. Tomáš Matouš Živný1 Úterý 9. listopadu 2021 – Biblická hodina nebude, br. f. […]

Zpravodaj na listopad LP 2021[...]

Dobrého dne, milé sestry a milí bratří, jak již bylo ohlášeno ve sborovém Zpravodaji na tento měsíc a jak je pravidelně ohlašováno na Službách Božích, čeká nás příští neděli (17. října 2021) pro náš sbor velmi důležitá událost, a sice volební konvent, kde by měl být volen jednak sborový farář našeho sboru, jednak vedle toho […]

Info k volebnímu sborovému konventu 17. října 2021 od 15.00[...]

Neděle 3. října 2021 – Kněžské svěcení (18. neděle po sv. Trojici) – 9.30 – Slavnostní celocírkevní Bohoslužby, slouží br. bp Marián Čop & ostatní duchovní ECAV v ČR, při Bohoslužbách bude vzkládáním rukou vysvěcen na kněze člen našeho sboru br. j. Dominik F. Žbánek – Večerní Bohoslužby od 17.00 nebudou. Úterý 5. října 2021 – 19.00 – Biblická hodina […]

Zpravodaj na říjen LP 2021[...]

Církevní sbor ECAV v Praze Sborový na září+ LP 2021 Neděle 5. září 2021 – 14. neděle po sv. Trojici & požehnání dětí – 15.00 – presbyterstvo – 17.00 – Bohoslužba (při Bohoslužbě bude požehnáno dětem, které začínají nový školní rok), káže br. f. Jaroslav Vokoun – 17.00 – Dětská besídka Neděle 12. září 2021 – 15. neděle po sv. Trojici […]

Zpravodaj (nejen) na září LP 2021[...]