– Sborové presbyterstvo Vám přeje Boží pokoj, jakož i požehnané prožité závěru postní doby – svatého týdne a pak i radostné prožité Velikonoc. Vždyť nás má ve své moci / zavazuje nás láska Kristova – pokud jsme usoudili takto: Jeden zemřel za všecky, takže všichni zemřeli! | On umřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nežili […]

Sborový na duben LP 2022[...]

Evangelická církev a. v. v České republice vyhlašuje finanční sbírku na pomoc utečencům z Ukrajiny. Až do odvolání můžete zasílat finanční prostředky na účet církve: Bankovní účet č. 579913/0300 ČSOB Variabilní symbol: 010101 Výtěžek sbírky bude průběžně zasílán Východnímu distriktu ECAV na Slovensku, který zabezpečuje dopravu utečenců autobusy ze slovensko-ukrajinské hranice a organizuje jejich ubytování. Všem […]

Sbírka na pomoc Ukrajině[...]

Dobrého dne, sestry a bratří, milí farníci, prvně Vás zdravím slovy apoštola: „Milost vám a pokoj!“ V přílohách tohoto e-mailu Vám zasílám aktuální sborový zpravodaj na březen LP 2022 a hned bych i rád upozornil na několik věcí: 1. Presbyterstvo svolává na neděli 3. dubna 2022 na 14.00 řádný / výroční sborový konvent, kam Vás rádi […]

Sborový zpravodaj na březen LP 2022[...]

– Od 1. ledna 2022 je br. f. Tomáš Matouš Živný řádný sborovým farářem našeho sboru. Kontakty: tel. (+420) 739 244 735; zivny@luther.cz; Vršovická 671/77, 100 00 Praha 10 – Vršovice (vchod z ul. Krasnojarská). Neděle 6. února 2022 – Poslední neděle po Zjevení Páně – 17.00 – Bohoslužba, káže br. f. Tomáš Matouš Živný Úterý 8. února, úředně–pastorační hodiny […]

Sborový na únor LP 2022[...]