Vítejte na stránkách Církevního sboru ECAV v Praze

Jsme křesťané – evangelíci Augsburského vyznání (luteráni), hlásíme se k reformaci církve, jak ji v 16. století vedl Martin Luther s důrazem na Bibli – Písmo svaté (Sola Scriptura), Boží milost (Sola Gratia) a víru člověka v ní (Sola Fide). Naše vyznavačské spisy obsahuje Kniha Svornosti (Liber Concordiae), která je výkladem Písma svatého. Jsme součástí Evangelické církve augsburského vyznání v ČR a hlásíme se do rodiny vyznavačských luterských sborů rozesetých po celém světě.

Kostel: Chrám sv. Michala V Jirchářích, Praha 1 – Nové Město
Kancelář/prostory sboru: Mathesiova síň – přímý vchod z ulice do bývalé fary V Jirchářích 14 (ne však hlavní vchod domu)

Korespondeční adresa: 
Církevní sbor ECAV v Praze
V Jirchářích 152/14
110 00 Praha 1 – Nové Město