Vítejte na stránkách Církevního sboru ECAV v Praze

Jsme křesťané – evangelíci Augsburského vyznání (luteráni), hlásíme se k reformaci církve, jak ji v 16. století vedl Martin Luther s důrazem na Bibli – Písmo svaté (Sola Scriptura), Boží milost (Sola Gratia) a víru člověka v ní (Sola Fide). Naše vyznavačské spisy obsahuje Kniha svornosti (Liber Concordiae), která je výkladem Písma svatého. Jsme součástí Evangelické církve augsburského vyznání v ČR, v rámci níž se snažíme rozvíjet vyznavačskou tradici.

Kostel: Chrám sv. Michala V Jirchářích, Praha 1 – Nové Město
Kancelář/prostory sboru: Mathesiova síň – přímý vchod z ulice do bývalé fary V Jirchářích 14 (ne však hlavní vchod domu)

Kázání bratra faráře Pavla Roubíka i dalších kazatelů u nás si můžete poslechnout zde:  https://www.youtube.com/channel/UCSJrm13dCSN4DjAuW6UNDdQ

Korespondeční adresa: 
Církevní sbor ECAV v Praze
V Jirchářích 152/14
110 00 Praha 1 – Nové Město