Sborový zpravodaj na duben LP 2024

Dobrého dne, milé sestry a milí bratří,

prvně Vás zdravím pozdravem vzkříšeného Krista „Pokoj vám!“, ale jinak Vám především posílám jako přílohu tohoto e-mailu náš sborový zpravodaj na duben. Jak je zvykem, hned bych Vás rád upozornil na několik věcí.

1. Je možné přihlásit děti na letní příměstské tábory, které pořádá náš sbor: v termínu 8.–12. července 2024 jsou pro děti z našeho sboru dokonce vyhrazena ještě tři místa. Více informací najdete na: https://lutersky.cz/tabory/ Pro více informací můžete kontaktovat ses. Hromadovou (hromadova@lutersky.cz).

2. V neděli 5. května, což bude 5. neděle po Velikonocích, na kterou zároveň vycházejí velikonoce značné části pravoslavných církví (!), si u nás v kostele „zopakujeme“ velikonoční Bohoslužby (těmi by ostatně měly být každé) a ještě jednou v tomto církevním roce dáme zaznít velikonočním biblickým textům. Zároveň si můžete na tyto Bohoslužby přinést pokrmy k jejich požehnání.

3. Bychom Vás chtěli informovat o výsledcích našeho sborového konventu, který se řádně sešel v neděli 17. března 2024:

        ◦ schváleny byly zprávy (farář, presbyterstvo a revizní),
        ◦ byla schválena účetní uzávěrka za r. 2023 a rozpočet na r. 2024 → bylo schváleno, že k financování a vizi směřování sboru proběhne celosborová debata, kterou svolá presbyterstvo sboru (Zatím uvažujeme, že by mohlo jít o část programu letošního sborového dne.),
        ◦ byli zvoleni čtyři (staro)noví synodálové našeho sboru a dva jejich náhradníci:
 ▪ synodály byli do r. 2030 zvoleni: br. Ladislav H. D. Holík (opětovně), ses. Jarmila Zbytovská (opětovně), br. Jaromír Neumann (opětovně), br. Martin Vítek (nově)
 ▪ náhradníky byli zvoleni do r. 2030: br. Vojtěch Zbytovský, br. Milan Konečný
        ◦ S ohledem na vývoj inflace a sborových financí byl roční sborový příspěvek zvýšen na 2.000 Kč. Doporučená částka, která by měla umožňovat sboru, aby unesl své provozní výdaje, je 600 – 1.300 Kč dospělá osoba / měsíc.

Děkujeme všem, kdo zastávali a budou i dál zastávat sborové funkce, i těm, kdo se jich ujmou nově. Oběma skupinám vyprošujeme Boží požehnání.

Děkujeme všem, kdo se finančně a osobní aktivitou podílejí na fungování našeho sboru.

Děkujeme všem, kdo se zapojují do našeho diakonického projektu.

4. Kdybyste někdo byl ochoten pohlídat pejska manželů Machačových v době, kdy budou na dovolené (červen), prosím, kontaktujte je, anebo je oslovte v kostele.

Zůstávejte v Pánu a On ať je Vaší silou!

bratr Tomáš, Váš farář z Jirchář


„Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. “
(1. Petrova 3, 15)

Neděle 14. dubna 2024 – 3. neděle Velikonoční (2. neděle po Veli-konocích) / Neděle Božího milosrdenství
– 17.00 – Bohoslužby, káže bratr farář Tomáš Matouš Živný

Pondělí 15. března 2024
– 17.00–17.45 – Čeština pro předškoláky

Úterý 16. března 2024
– 9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською мовою)
– 15.00–17.00 – úřední a pastorační hodiny v Mathesiově síni

– Ve čtvrtek 17. března 2024 není biblická hodina, poněvadž zasedá církevní rada.

Neděle 21. dubna 2024 – 4. neděle Velikonoční (3. neděle po Veli-konocích)
– 17.00 – Dětská besídka paralelně s Bohoslužbami (Mathesiova síň)
– 17.00 – Bohoslužby, káže bratr farář Tomáš Matouš Živný

Pondělí 22. března 2024
– 17.00–17.45 – Čeština pro předškoláky

Úterý 23. března 2024
– 9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською мовою)
– 15.00–17.00 – úřední a pastorační hodiny v Mathesiově síni

Čtvrtek 25. března 2024
– 18.00 – Biblická hodina on-line:
https://call.whatsapp.com/video/ruCSHXDmvlponzryXvLmNO

Neděle 28. dubna 2024 – 5. neděle Velikonoční (4. neděle po Veli-konocích)
– 17.00 – Bohoslužby, káže bratr farář Jaroslav Vokoun

Pondělí 29. dubna 2024
– 17.00–17.45 – Čeština pro předškoláky

Úterý 30. dubna 2024
– 9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською мовою)
– 15.00–17.00 – úřední a pastorační hodiny v Mathesiově síni

Čtvrtek 2. května 2024
– 18.00 – Biblická hodina on-line:
https://call.whatsapp.com/video/ruCSHXDmvlponzryXvLmNO

Neděle 5. května 2024 – 6. neděle Velikonoční (5. neděle po Veli-konocích) + Neděle Velikonoční pro pravoslavné + žehnání pokrmů
– 17.00 – Bohoslužby s dětmi, káže bratr farář Tomáš Matouš Živný

Pondělí 6. května 2024
– 17.00–17.45 – Čeština pro předškoláky

Úterý 7. května 2024
– 9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською мовою)
– 15.00–17.00 – úřední a pastorační hodiny v Mathesiově síni

Co se děje ve sboru a v církvi?

• 16. března 2024 proběhl celocírkvení workshop Život s více jazyky, který vedla také ses. Magdalena Hromadová z našeho sboru → akce byla obohacující.
• 17. března 2024 se sešel výroční sborový konvent našeho sboru:
  ◦ schváleny byly zprávy (farář, presbyterstvo a revizní),
  ◦ byla schválena účetní uzávěrka za r. 2023 a rozpočet na r. 2024 → bylo schváleno, že k financování a vizi směřování sboru proběhne celosborová debata, kterou svolá presbyterstvo sboru (Zatím uvažujeme, že by mohlo jít o část programu letošního sborového dne.),
  ◦ byli zvoleni čtyři (staro)noví synodálové našeho sboru a dva jejich náhradníci:
    ▪ synodály byli do r. 2030 zvoleni:
      • br. Ladislav H. D. Holík (opětovně)
      • ses. Jarmila Zbytovská (opětovně)
      • br. Jaromír Neumann (opětovně)
      • br. Martin Vítek (nově)
    ▪ náhradníky byli zvoleni do r. 2030
      • br. Vojtěch Zbytovský
      • br. Milan Konečný
  ◦ S ohledem na vývoj inflace a sborových financí:
    ▪ Byl roční sborový příspěvek zvýšen na 2.000 Kč.
    ▪ Doporučena částka, která by měla umožňovat sboru unést své provozní výdaje je 600 – 1.300 Kč dospělá osoba / měsíc.

• Je možné přihlásit děti na letní příměstské tábory, které pořádá náš sbor: v termínu 8.–12. července 2024 jsou pro děti z našeho sboru vyhrazena ještě tři místa. Více informací najdete na: https://lutersky.cz/tabory/
• Zasedání presbyterstva proběhla 7. dubna 2024 (řádné) a 17. března (mimořádné), květnové zasedání presbyterstva bude v neděli 5. května 2024 od 14.30.

Autor:

V současnosti (od září 2019) jsem v pražském sboru administrátorem (zastupujícím farářem). V minulosti jsem byl ve sboru nějakou dobu členem (za studií) a trávil jsem zde část svého vikariátu. Narozen 1987; ženatý - manželka Diana.

Napsat komentář