Dobrého dne, milé sestry a milí bratří, prvně Vás zdravím a přeji Vám Boží milost a požehnání: V příloze Vám zasílám sborový zpravodaj na zbytek října a zhruba první půli listopadu 2023 s omluvou za jisté zdržení v jeho zaslání. Rád bych upozornil na několik věcí: 1. V sobotu 11. listopadu bychom chtěli od 14.00 zkusit uspořádat drakyádu (pouštění draků atp.) […]

Sborový zpravodaj na říjen – listopad LP 2023[...]