Dobrého dne, milé sestry a milí bratří, v příloze Vám posílám sborový zpravodaj našeho sboru na březen 2024, který již obsahuje i velikonoční Bohoslužby. Hned i připomínám několik věcí: 1. V neděli 17. března 2024 od 14.30 se v Mathesiově síni bude konat již dříve ohlašovaný (výroční / řádný) sborový konvent našeho sboru. Podklady k jednání v presbyterstvu dotváříme a obdržíte […]

Sborový zpravodaj na březen 2024[...]

Dobrého dne, milé sestry a milí bratří. S požehnáním slovy apoštola Pavla: „Milost, slitování a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána!“ (1Tim 1,2b) Vás zdravím a zasílám Vám sborový zpravodaj na únor LP 2024. Zásadní informace jsou: – V sobotu 16. března od 15.00 proběhne v Lutherově síni workshop „Život s více jazyky“, za kterým stojí naše místokurátorka […]

Sborový zpravodaj na únor LP 2024[...]