Dobrého dne, milé sestry a milí bratří, v příloze Vám posílám sborový zpravodaj našeho sboru na březen 2024, který již obsahuje i velikonoční Bohoslužby. Hned i připomínám několik věcí: 1. V neděli 17. března 2024 od 14.30 se v Mathesiově síni bude konat již dříve ohlašovaný (výroční / řádný) sborový konvent našeho sboru. Podklady k jednání v presbyterstvu dotváříme a obdržíte […]

Sborový zpravodaj na březen 2024[...]