Sborový zpravodaj pro advent, vánoce a prosinec LP 2023

„Mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy.“ (Lukáš 2, 30–31)_

Nový církevní rok 2023/2024 –

Neděle 3. prosince 2023 – 1. neděle adventní

14.30 – Presbyterstvo

17.00 – Bohoslužby s dětmi, káže br. farář Tomáš Matouš Živný

Pondělí 4. prosince 2023

9.30–11.00 – Poradna pro rodiče s herničkou pro děti (Консультаціі для батьків з ігровою кімнатою для дітей)

17.00–17.45 – Čeština pro předškoláky

Úterý 5. prosince 2023

9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською мовою)

15.00–17.00 – úřední a pastorační hodiny v Mathesiově síni

17.45 – Roráty – adventní Bohoslužba, káže br. farář Tomáš Matouš Živný

Čtvrtek 7. prosince 2023

18.00 – Biblická hodina on-line:

https://call.whatsapp.com/video/ruCSHXDmvlponzryXvLmNO

Pátek 8. prosince 2023

15.00–18.00 – Tvoříme betlém: Přijď si udělat svou figurku

Sobota 9. prosince 2023 – Biblická večeře

16.00 – Adventní biblická večeře (Mathesiova síň)

Neděle 10. prosince 2023 – 2. neděle adventní

17.00 – Bohoslužby, káže br. farář Dominik Friedrich Žbánek

Pondělí 11. prosince 2023

9.30–11.00 – Poradna pro rodiče s herničkou pro děti (Консультаціі для батьків з ігровою кімнатою для дітей)

17.00–17.45 – Čeština pro předškoláky

Úterý 12. prosince 2023

9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською мовою)

15.00–17.00 – úřední a pastorační hodiny v Mathesiově síni

Čtvrtek 14. prosince 2023

Je setkání duchovních ECAV v ČR, rovněž zasedá církevní rada a biblická hodina se tedy nekoná!

Pátek 15. prosince 2023

15.00–18.00 – Tvoříme betlém: Přijď si udělat svou figurku

Neděle 17. prosince 2023 – 3. neděle (ta „růžová“) adventní

16.00 + po Bohoslužbách – Vaření adventního punče + posezení

17.00 – Dětská besídka

17.00 – Bohoslužby, káže br. farář Tomáš Matouš Živný

Pondělí 18. prosince 2023

9.30–11.00 – Poradna pro rodiče s herničkou pro děti (Консультаціі для батьків з ігровою кімнатою для дітей)

17.00–17.45 – Čeština pro předškoláky

19.00 Koncert sboru Spektrum – viz zvláštní plakát (kostel sv. Michala)

Úterý 19. prosince 2023

9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською мовою)

15.00–17.00 – úřední a pastorační hodiny v Mathesiově síni

17.45 – Roráty – adventní Bohoslužba, káže br. farář Tomáš Matouš Živný

Středa 20. prosince 2023

15.00–18.00 – Tvoříme betlém: Přijď si udělat svou figurku

Čtvrtek 21. prosince 2023

18.00 – Biblická hodina on-line:

https://call.whatsapp.com/video/ruCSHXDmvlponzryXvLmNO

Pátek 22. prosince 2023

15.00–18.00 – Tvoříme betlém: Přijď si udělat svou figurku

Neděle 24. prosince 2023 / večer: Štědrý den

9.30 – Br. farář Tomáš Matouš Živný slouží nedělní Bohoslužbu ve sboru ČCE v Praze–Braníku, kam je možné přijít.

9.30 – Nedělní Bohoslužba Slov. CS.

16.00 – Štědrovečerní Bohoslužba Slov. CS.

24.00 – „Půlnoční Bohoslužba“, slouží br. f. Ondřej Kotsch

Pondělí 25. prosince 2023 – Narození Páně (Vánoce)

17.00 – Bohoslužby, káže br. farář Tomáš Matouš Živný

Neděle 31. prosince 2023 – 1. po Vánocích (závěr občanského roku, 6. den v oktávu Vánoc)

17.00 – Bohoslužby, káže br. farář Tomáš Matouš Živný

Bude-li se 6. ledna 2024 slavit svátek Zjevení Páně bude ještě oznámeno.

Nový rok Páně 2024 –

Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce.“ (1. Korintským 16, 14)_ HESLO Jednoty bratrské na r. 2024_

Neděle 7. ledna 2024 – 1. po Zjevení Páně

17.00 – Bohoslužby, káže br. farář Tomáš Matouš Živný

Co se děje ve sboru a v církvi?

  • Ve dnech 24. – 25. listopadu proběhl synod naší církve, kde byl na další šestileté období volen biskup ECAV v ČR; kandidovali dosavadní biskup br. Marián Čop a náš farář br. Tomáš Matouš Živný – synod biskupa nezvolil, zatím biskupa zastupuje br. f. Martin Damašek, předseda synodu.
  • Presbyterstvo našeho sboru zasedalo v neděli 5. listopadu 2023 a další zasedání je plánováno na tuto neděli 3. prosince; byly a budou řešeny především adventně–vánoční aktivity sboru a synod.
  • Ve dnech 6. – 8. listopadu se faráři naší církve účastnili pastorální konference v severomoravských Malenovicích, kterou konáme společně s LOS ECAV SK, SCEAV a LECAV.
  • Přijít si vyrobit svou figurku do betléma bude od 15.00 do 18.00 možné mimo ostatní církevní akce (buď v kostele, anebo v Mathesiově síni) také v:
    • pátek 8., 15. a 22. prosince a
    • středu 20. prosince.
  • V září jsme vám ve zpravodaji poslali dotazník ohledně našich aktivit – bohužel na něj odpovědělo pouze 6 lidí, ale i tak lze vyčíst určité tendence. Žádané jsou nedělní bohoslužby, bohoslužby s dětmi, sborový den, sborový výlet. Stále máte možnost dotazník vyplnit a budeme ho intenzivně znovu propagovat na jaře 2024. Zároveň platí, že kdykoliv budete pro nás mít nějakou zpětnou vazbu na probíhající aktivity, nebo máte přání či doporučení na možnou aktivity, stačí oslovit kteréhokoliv člena presbyterstva osobně, nebo e-mailem (zivny@luther.cz, lassuth@lutersky.cz, hromadova@lutersky.cz, thapen@lutersky.cz, machacova@lutersky.cz). Předem moc děkujeme!

Autor:

V současnosti (od září 2019) jsem v pražském sboru administrátorem (zastupujícím farářem). V minulosti jsem byl ve sboru nějakou dobu členem (za studií) a trávil jsem zde část svého vikariátu. Narozen 1987; ženatý - manželka Diana.

Napsat komentář