Sborový zpravodaj na září LP 2023

Dobrého dne, drazí přátelé v Kristu!

Prvně Vás zdravím a přeji Vám po prázdninách vše dobré a těm z vás, kterých se to dotýká, také pohodový nový školní rok. Jak jsem Vám v minulém týdnu slíbil: zasílám Vám zpravodaj našeho sboru na (zbytek) září LP 2023.

Rád bych připojil několik upozornění:

 1. Připravili jsme dotazník ohledně aktivit sboru, o jehož vyplnění Vás prosíme; měl by nám jednak pomoci naplánovat a „rozjet“ další sborové aktivity, jednak dát určitou zpětnou vazbu, najdete ho na: https://forms.gle/9PAaLfqnRwiF4PzJ9. Za vyplnění rovněž předem děkujeme.
 2. Od září bychom chtěli každou 3. neděli v měsíci (zatím: 17. září, 15. října, 19. listopadu, 17. prosince) obnovit dětskou besídku, kterou povede ses. Magdalena Hrbáčková; besídka se bude konat paralelně s Bohoslužbami od 17. hod. a bude začínat tak, že nejprve se všichni zkusíme sejít k na začátek Bohoslužby v kostele a při / před první písní půjdou děti do besídky.
 3. Zbývají nám ještě čtyři (4) lahve církevního piva, které brzy „projde“, budeme rádi, když si o některou tu lahev řeknete – kontaktujte br. faráře, rád ji předá.
 4. Na sobotu 7. října se chystá sborový výlet, zdá se, že na Ctěnický zámek: prosím, očekávejte konkretizující plakát.
 5. V sobotu 16. září se zapojíme do sousedské akce „Zažít město jinak“ a od 11.00 do 18.00 bude Mathesiova síň otevřena jako dětská hernička a místo k setkávání. Pro další informace, prosíme, sledujte web a Facebook sboru.
 6. Tuto neděli – 10. října – popřejeme vše dobré ses. C. Wrucke a oficiálně se s ní rozloučíme, neboť se vrací do USA.

Zůstávejte v Pánu a On ať vás provází svým požehnáním

bratr Tomáš, farář


Řekl jim: ‚A za koho mě pokládáte vy?‘“ (Matouš 16, 15)

Neděle 10. září 2023 – 14. neděle po sv. Trojici

14.30 – Presbyterstvo a setkání s předsednictvem církve (Mathesiova síň)

17.00 – Bohoslužby (+ rozlučka se ses. Wrucke – návrat do USA), káže br. farář Tomáš Matouš Živný (s návštěvou předsednictva církve)

Pondělí 11. září 2023

9.30–11.00 – Poradna pro rodiče s herničkou pro děti (Консультаціі для батьків з ігровою кімнатою для дітей)

17.00–17.45 – Výuka českého jazyka

Úterý 12. září 2023

9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською мовою)

15.00–17.00 – úřední a pastorační hodiny v Mathesiově síni

Středa 13. září 2023

7.30 – Ranní chvály v kostele

Čtvrtek 14. září 2023

18.00 – První biblická hodina – Plzeň, Modrá restaurace „U Fadela“, Dílenská 1461/2

Sobota 17. září 2023 – „Zažít město jinak“

11.00–18.00 – Mathesiova síň bude otevřena jako hernička pro děti a prostor k setkáním v rámci této sousedské akce; zapojen je i kostel sv. Michala.

Neděle 17. září 2023 – 15. neděle po sv. Trojici

14.00 – Křest

17.00 – Dětská besídka (Mathesiova síň) – paralelně s Bohoslužbami1

17.00 – Bohoslužby, káže br. farář Tomáš Matouš Živný

Pondělí 18. září 2023

9.30–11.00 – Poradna pro rodiče s herničkou pro děti (Консультаціі для батьків з ігровою кімнатою для дітей)

17.00–17.45 – Výuka českého jazyka

Úterý 19. září 2023

9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською мовою)

15.00–17.00 – úřední a pastorační hodiny v Mathesiově síni

Středa 20. září 2023

7.30 – Ranní chvály v kostele

– Ve čtvrtek 21. září 2023 probíhá od cca 10.00 – 18.00 společné setkání církevních rad LECAV a ECAV, jehož se účastní předsednictvo sboru.

Čtvrtek 21. září 2023

18.00 – Biblická hodina on-line:

https://call.whatsapp.com/video/rmAWIzMRVTKVwLLl0hLOPd

Neděle 24. září 2023 – 16. neděle po sv. Trojici

17.00 – Bohoslužby, káže br. farář Tomáš Matouš Živný

– Ve dnech 25. září – 2. října 2023 probíhá Celocírkevní zájezd do Izraele.

Pondělí 25. září 2023

9.30–11.00 – Poradna pro rodiče s herničkou pro děti (Консультаціі для батьків з ігровою кімнатою для дітей)

17.00–17.45 – Výuka českého jazyka

Úterý 26. září 2023

9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською мовою)

15.00–17.00 – úřední a pastorační hodiny v Mathesiově síni

Středa 27. září 2023

7.30 – Ranní chvály v kostele

Čtvrtek 28. září 2023

18.00 – Biblická hodina on-line:

https://call.whatsapp.com/video/rmAWIzMRVTKVwLLl0hLOPd

Neděle 1. října 2023 – 17. neděle po sv. Trojici

17.00 – Bohoslužby s dětmi, káže br. farář Tomáš Matouš Živný

Pondělí 2. října 2023

9.30–11.00 – Poradna pro rodiče s herničkou pro děti (Консультаціі для батьків з ігровою кімнатою для дітей)

17.00–17.45 – Výuka českého jazyka

Úterý 3. října 2023

9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською мовою)

15.00–17.00 – úřední a pastorační hodiny v Mathesiově síni

Středa 4. října 2023

7.30 – Ranní chvály v kostele

Čtvrtek 5. října 2023

18.00 – Biblická hodina on-line:

https://call.whatsapp.com/video/rmAWIzMRVTKVwLLl0hLOPd

Sobota 7. října 2023

Chystáme sborový výlet a vypadá to, že bude na Ctěnický zámek → Očekávejte, prosím, zvláštní plakátek.

Co se děje ve sboru a v církvi?

 • V září se zase postupně rozběhne sborový život! Novinkou jsou dětské besídky, které se budou konat paralelně s Bohoslužbou o 3. neděli v měsíci. Besídka se bude odehrávat tak, že společně začneme Bohoslužbu v kostela a děti budou odcházet na besídku během první společné písně.
 • Na sobotu 7. října se chystá sborový výlet, zdá se, že na Ctěnický zámek: prosím, očekávejte konkretizující plakát.
 • V sobotu 16. září se zapojíme do sousedské akce „Zažít město jinak“ a od 11.00 do 18.00 bude Mathesiova síň otevřena jako dětská hernička a místo k setkávání.
 • Připravili jsme dotazník ohledně aktivit sboru, o jehož vyplnění Vás prosíme; měl by nám jednak pomoci naplánovat a „rozjet“ další sborové aktivity, jednak dát určitou zpětnou vazbu, najdete ho na: https://forms.gle/9PAaLfqnRwiF4PzJ9
 • O prázdninách proběhly v první půli srpna „Otevřené Jircháře“, které se moc povedly. Zahrnuli široké množství aktivit: od tance, přes tvoření, až po nevšední výhledy. Účastnili se děti i dospělí ze sboru a z řad jeho přátel, zvl. některé maminky z Ukrajiny. Díky všem, kdo se na akci podíleli.
 • Ve druhé půli srpna proběhl oficiálně Letní kurz češtiny pro děti ve věku 4–6 let – neoficiálně Příměstský tábor, který se povedl neméně. Účastnilo se deset dětí z Ukrajiny, kurz vedla skvělá paní učitelka se dvěma asistentkami: českou – ses. Magdalena Hrbáčková – a ukrajinskou. Opět velký dík. Dík patří i Slovenskému sboru, který poskytl své prostory a zahradu.
 • Jinak se letní měsíce, kdy se naše společenství „rozjelo či rozlétlo“ na všechny světové strany, nesly v duchu odpočinku a jistého útlumu sborové činnosti. Ale na druhou stranu se povedlo i pár pastoračních setkání.
 • O prázdninách se uskutečnilo i několik individuálních a kolektivních setkání duchovních naší církve, na kterých se řešila Svatodušní výzva a zdá se, že v mnoha věcech dochází k pozitivnímu posunu a rozhodně spolu konečně zase dovedeme mluvit naplno a otevřeně, což doufáme dlouhodobě zlepší atmosféru v církevních orgánech.
 • Presbyterstvo sboru se na řádném zasedání sešlo 3. září 2023 a s předsednictvem církve se plánovaně sejde 10. září 2023.
 • Zbývají nám ještě čtyři (4) lahve církevního piva, které brzy „projde“, budeme rádi, když si o některou tu lahev řeknete – kontaktujte br. faráře, rád ji předá.

1Rádi bychom měli dětskou besídku každou 3. neděli v měsíci, zatím jsou naplánovány pro říjen – prosinec, a to dále na 15. října, 19. listopadu, 17. prosince; dětské besídky povede ses. Magdalena Neumannová.

Autor:

V současnosti (od září 2019) jsem v pražském sboru administrátorem (zastupujícím farářem). V minulosti jsem byl ve sboru nějakou dobu členem (za studií) a trávil jsem zde část svého vikariátu. Narozen 1987; ženatý - manželka Diana.

Napsat komentář