Sborový zpravodaj na únor LP 2024

Dobrého dne, milé sestry a milí bratří.

S požehnáním slovy apoštola Pavla: „Milost, slitování a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána!“ (1Tim 1,2b) Vás zdravím a zasílám Vám sborový zpravodaj na únor LP 2024.

Zásadní informace jsou:

– V sobotu 16. března od 15.00 proběhne v Lutherově síni workshop „Život s více jazyky“, za kterým stojí naše místokurátorka Magdalena Hromadová, a tak s předstihem rádi zveme. Přikládám plakát.

– Presbyterstvo našeho sboru svolává na neděli 17. března na 14.30 řádný (výroční) konvent našeho sboru, na který Vás tímto zvu.

◦ Primární volba! Konvent bude volit čtvero synodálů, a tak nyní můžete nominovat – navrhovat kandidáty. Presbyterstvo na nominacích pracuje rovněž.

◦ Další informace a podklady obdržíte s dostatečným předstihem po jejich zpracování a po březnovém zasedání presbyterstva.

◦ Na sborovém konventu má hlasovací právo každý plnoletý člen sboru, který

uhradil členský příspěvek za předchozí rok, tj. za rok 2023. Pokud jste tak ještě neučinili, nic se neděje. Nejpozději v den konání konventu můžete příspěvek stále poslat. Jedná se o částku 1 500 Kč na účet sboru 199851557/0300 s variabilním symbolem 777.

FINANCE:

◦ V lednu jsme zakoupili dětskou Bibli pro Aničku Holik, která nově vede dětskou besídku. Také budeme hradit materiál, který bude potřeba na práci s dětmi v rámci Bohoslužeb i dětských besídek v průběhu roku. Děkujeme všem pravidelným dárcům, že umožňují i tuto činnost našeho sboru!

◦ Bohužel se pokazil vysavač v Mathesiově síni. Pokud máte doma starší, ale stále funkční vysavač, který již nevyužijete, budeme rádi, darujete-li nám ho – může ještě dlouho a dobře posloužit. Pokud nám na koupi nového vysavače přispějete (i menší finanční částku), budeme velmi rádi.

Zůstávejte v Pánu

bratr Tomáš, farář

Autor:

V současnosti (od září 2019) jsem v pražském sboru administrátorem (zastupujícím farářem). V minulosti jsem byl ve sboru nějakou dobu členem (za studií) a trávil jsem zde část svého vikariátu. Narozen 1987; ženatý - manželka Diana.

Napsat komentář