Sborový zpravodaj na říjen – listopad LP 2023

Dobrého dne, milé sestry a milí bratří,

prvně Vás zdravím a přeji Vám Boží milost a požehnání: V příloze Vám zasílám sborový zpravodaj na zbytek října a zhruba první půli listopadu 2023 s omluvou za jisté zdržení v jeho zaslání.

Rád bych upozornil na několik věcí:

1. V sobotu 11. listopadu bychom chtěli od 14.00 zkusit uspořádat drakyádu (pouštění draků atp.) – bude-li hezké počasí! Sešli bychom se v parku Ladronka (Praha 6 – Břevnov) u Usedlosti Ladronka. Plakát přikládám.

2. V neděli 5. listopadu se v CS v Plzni (kostel „u Ježíška“) uskuteční ráno od 9.00 společné celocírkevní Bohoslužby s rozhlasovým přenosem (na místě je třeba být předem). Personální a pěvecká výpomoc z ostatních sborů naší církve je vřele vítána – pokud bude církev organizovat nějakou společnou dopravu, ještě napíši. Jinak, prosím, kontaktujte br. f. Dominika Žbánka (+ 420 605 333 014, zbanek@luther.cz).

3. Tuto sobotu (21. října 2023) se od 10.00 v kostele svatého Michala koná úklidová brigáda. K účasti zve br. kostelník Lukáš, snad bude i občerstvení.

***

Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe.“ (Jakub 1, 22)

Úterý 17. října 2023

9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською мовою)

15.00–17.00 – úřední a pastorační hodiny v Mathesiově síni

Středa 18. října 2023

7.30 – Ranní chvály v kostele

Čtvrtek 19. října 2023

18.00 – Biblická hodina on-line:

https://call.whatsapp.com/video/ruCSHXDmvlponzryXvLmNO

Sobota 21. října 2023

10.30 – Brigáda s úklidem kostela

Neděle 22. října 2023 – 20. neděle po sv. Trojici

17.00 – Bohoslužby, káže br. farář Tomáš Matouš Živný

Pondělí 23. října 2023

9.30–11.00 – Poradna pro rodiče s herničkou pro děti (Консультаціі для батьків з ігровою кімнатою для дітей)

17.00–17.45 – Čeština pro předškoláky

Úterý 24. října 2023

9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською мовою)

15.00–17.00 – úřední a pastorační hodiny v Mathesiově síni

Středa 25. října 2023

7.30 – Ranní chvály v kostele

Čtvrtek 26. října 2023

18.00 – Biblická hodina on-line:

https://call.whatsapp.com/video/ruCSHXDmvlponzryXvLmNO

Neděle 29. října 2023 – Památka Reformace, 21. neděle po sv. Trojici

17.00 – Bohoslužby, káže br. farář Dale Kaster (Církevní sbor anglicky mluvících)

Pondělí 30. října 2023

9.30–11.00 – Poradna pro rodiče s herničkou pro děti (Консультаціі для батьків з ігровою кімнатою для дітей)

17.00–17.45 – Čeština pro předškoláky

Úterý 31. října 2023

9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською мовою)

15.00–17.00 – úřední a pastorační hodiny v Mathesiově síni

Středa 1. listopadu 2023

7.30 – Ranní chvály v kostele

Čtvrtek 2. listopadu 2023

18.00 – Biblická hodina on-line:

https://call.whatsapp.com/video/rmAWIzMRVTKVwLLl0hLOPd

Neděle 5. listopadu 2023 – 22. neděle po sv. Trojici

9.00 – Celocírkevní Bohoslužby v Plzni + rozhlasový přenos

14.30 – Presbyterstvo

17.00 – Bohoslužby s dětmi, káže br. farář Tomáš Matouš Živný

Od pondělí 6. listopadu do středy 8. listopadu jsou faráři ECAV v ČR na společné pastorální konferenci v severomoravských Malenovicích (společně s LOS ECAV SK, SCEAV a LECAV).

Pondělí 6. listopadu 2023

9.30–11.00 – Poradna pro rodiče s herničkou pro děti (Консультаціі для батьків з ігровою кімнатою для дітей)

17.00–17.45 – Čeština pro předškoláky

Úterý 7. listopadu 2023

9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською мовою)

15.00–17.00 – úřední a pastorační hodiny v Mathesiově síni

Ve čtvrtek 9. listopadu není biblická hodina on-line, neboť zasedá církevní rada.

Sobota 11. listopadu 2023 – Pouštění draků

14.00 – Drakyáda (pouštění draků / zmijí) na Ladronce

Neděle 12. listopadu 2023 – 23. neděle po sv. Trojici

17.00 – Bohoslužby, káže bohoslovec br. Filip David Žilka + zkouška Žilkovy liturgie

Pondělí 13. listopadu 2023

9.30–11.00 – Poradna pro rodiče s herničkou pro děti (Консультаціі для батьків з ігровою кімнатою для дітей)

17.00–17.45 – Čeština pro předškoláky

Úterý 14. listopadu 2023

9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською мовою)

15.00–17.00 – úřední a pastorační hodiny v Mathesiově síni

Čtvrtek 15. listopadu 2023

18.00 – Biblická hodina on-line:

https://call.whatsapp.com/video/rmAWIzMRVTKVwLLl0hLOPd

Neděle 19. listopadu 2023 – 24. neděle po sv. Trojici

17.00 – Dětská besídka

17.00 – Bohoslužby, káže br. farář Tomáš Matouš Živný

Co se děje ve sboru a v církvi?

 • V neděli 10. září jsme na Bohoslužbách poděkovali ses. Cynthii Wrucke, která se na důchod vrací do USA a končí svou misionářskou službu, za její fungování v našem sboru.
 • V neděli 10. září jsme měli návštěvu předsednictva církve (br. bp Čop a br. kurátor Kopáčik), s předsednictvo církve se nejprve setkalo s presbyterstvem sboru a pak se zúčastnilo našich Bohoslužeb. Probírali jsme především tato témata:
  • otázka podpory našich diakonických projektů ze strany církve,
  • otázka konfirmace a možnosti společných katechezí (konfirmační příprava, výuka náboženství…) se Slov. CS,
  • možná spolupráce na vytvoření Betlému v kostele,
  • ryze praktické otázky jako čištění koberců v kostele a Mathesiově síni, výmalba Mathesiovy síně atp.
 • V sobotu 16. září jsme se zapojili s Mathesiovou síní do akce „Zažít město jinak“ pro Opatovickou ulici a okolí. → Celá akce byla velmi hojně navštívena, živo bylo zejména na zahradě u kostela, ale i v kostele… u nás byla návštěvnost nižší, ale to bylo způsobeno tím, že bylo neobvykle hezké a teplé počasí.
 • V neděli 24. září byla v rámci nedělních služeb Božích pokřtěna ses. Markéta (dospělá).
 • V sobotu 8. října proběhl sborový výlet do Ctěnic. Ses. Veronice Vytlačilové děkujeme za dobrý tip ☺. Zúčastnilo se šestnáct lidí (polovic dospělých a polovic dětí), včetně tří maminek s dětmi z Ukrajiny. Nejprve si děti mohly pohrát na hřišti a dospělí zrelaxovat. Pak jsme si prošli zámeckou expozici (Dějiny Vinoře a Ctěnic + výstava o ceších a řemeslech, zvláštní bylo, že se zachovaly především cechovní pokladnice – velmi zdobené truhlice), poobědvali jsme a nakonec jsme si zahráli frisbee v zámecké zahradě. Díky všem, kdo se podíleli!
 • Ve čtvrtek 5. října zasedala církevní rada, kde byl probírán rozpočet na 2024, pro náš sbor jsou zde zásadní dva schválené projekty:
  • „pojištění“ našich diakonických projektů (Kdyby nám vypadli externí zdroje, církev zajistí dokončení některých projektů),
  • menší finanční podpora pro bohoslovce br. Žilku.
 • Ve dnech 6. – 8. listopadu čeká naše faráře pastorální konference v severo-moravských Malenovicích, kterou konáme společně s LOS ECAV SK, SCEAV a LECAV.
 • Ve dnech 24. – 25. září proběhne synod naší církve, vedle klasických každoročních úkolů bude volit biskupa ECAV v ČR na nové šestileté období.

***

Zůstávejte v Pánu!

bratr Tomáš, farář

Autor:

V současnosti (od září 2019) jsem v pražském sboru administrátorem (zastupujícím farářem). V minulosti jsem byl ve sboru nějakou dobu členem (za studií) a trávil jsem zde část svého vikariátu. Narozen 1987; ženatý - manželka Diana.

Napsat komentář