Sborový zpravodaj na květen LP 2024

Dobrého dne, milé sestry a milí bratří!

Prvně Vás zdravím a každému z Vás přeji Boží požehnání. V příloze Vám pak posílám náš sborový zpravodaj na tento měsíc (květen 2025).

Rád bych upozornil na několik věcí:

SBOROVÉ

1. Na sobotu 22. června 2024 plánujeme sborový den našeho sboru (zahradní slavnost), jejíž součástí bude třeba divadlo pro děti. Prosím, zapište si tento den do svých kalendářů; určitě na něj brzy vznikne i plakát.

2.  O finanční situaci sboru jsme hodně mluvili na letošním sborovém konventu. Prvně děkujeme všem, kdo na provoz sboru jakkoli přispíváte! Dohodli jsme se ale, že zároveň vyhlásíme stálou sbírku na pokrytí schodku naší finanční rezervy (dorovnávání rozpočtu sboru). Tato sbírka bude trvat průběžně do konce roku 2024, jejím cílem je udržet (v ideálním případě navýšit) rezervu našeho CS: víme totiž, že nejpozději od roku 2029 naše výdaje velmi porostou, jelikož naše církev už dál nebude od státu dostávat příspěvek na provoz (z čeho je financována část mezd duchovních). Své dary můžete posílat na č.ú. 247729987/0300. (Malinko více informací je ve zpravodaji.)

3. Je možné přihlásit děti na letní příměstské tábory, které pořádá náš sbor: v termínu 8.–12. července 2024 jsou pro děti z našeho sboru vyhrazena ještě tři místa. Více informací najdete na: https://lutersky.cz/tabory/

CELOCÍRKEVNÍ

1. O víkendu 18. – 19. května 2024 (LETNICE) se ve Slov. CS konají oslavy jeho 77 let, na které jsme zváni. V sobotu odpoledne by měla být zahradní slavnost a v neděli od 9.30 slavnostní Bohoslužby s požehnáním nových varhan.

2. V pátek 24. a hlavně v sobotu 25. května proběhne mimořádný synod naší církve, prosím, myslete na synod v modlitbách.

3. V Mathesiově síni je vyvěšen plakát na celocírkevní dětský a dorostový tábor, kdo máte děti příslušného věku, prosím, věnujte mu pozornost.

Zůstávejte v pokoji a radosti z Ježíšova vzkříšení!

bratr Tomáš

***

„‚Všechno je mi dovoleno‘ – ano, ale ne všechno prospívá. ‚Všechno je mi dovoleno‘ – ano, ale ničím se nedám zotročit!“
(1. Korintským 6, 12)

Čtvrtek 9. května 2024 – Nanebevstoupení Páně
– 17.30 – Bohoslužby ke svátku Nanebevstoupení Páně
– 20.00 (!!!) – Biblická hodina on-line:
https://call.whatsapp.com/video/ruCSHXDmvlponzryXvLmNO

Neděle 12. května 2024 – 7. neděle Velikonoční (Neděle po Nanebevstoupení Páně)
– 17.00 – Bohoslužby, káže bratr farář Tomáš Matouš Živný

Pondělí 13. května 2024
– 17.00–17.45 – Čeština pro předškoláky

Úterý 14. května 2024
– 9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською мовою)
– 15.00–17.00 – úřední a pastorační hodiny v Mathesiově síni

– V sobotu 18. května a v neděli 19. května 2024 probíhají oslavy 77. výročí Slov. CS, na které jsme také zváni. → V sobotu 18. května proběhne tradiční zahradní slavnost a v neděli 19. května pak Bohoslužba s posvěcením doplněných varhan u sv. Michala k výročí posvěcení kostela.

– Od pátku 17. května do neděle 19. května 2024 probíhá zároveň v rámci našeho diakonického projektu pobyt maminek v Bedřichově.

Neděle 19. května 2024 – Seslání Ducha svatého = Letnice
– 9.30 – Slavnostní Bohoslužby Slov. CS s posvěcením varhan
– 17.00 – Bohoslužby, káže bratr farář Tomáš Matouš Živný

Pondělí 20. května 2024
– 17.00–17.45 – Čeština pro předškoláky

Úterý 21. května 2024
– 9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською мовою)
– 15.00–17.00 – úřední a pastorační hodiny v Mathesiově síni

Čtvrtek 23. května 2024
– 18.00 – Biblická hodina on-line:
https://call.whatsapp.com/video/ruCSHXDmvlponzryXvLmNO

– Od pátku 24. května večer do soboty 25. května 2024 probíhá mimořádný synod naší církve (který by měl volit nové předsednictvo církve). V pátek bude úvodní Bohoslužba a pracovní jednání, v sobotu pak proběhne jednání řádné.

Neděle 26. května 2024 – Neděle Nejsvětější Trojice (1. po Letnicích)
– 17.00 (!) – Dětská besídka (Mathesiova síň)
– 17.00 – Bohoslužby, káže bratr farář Jaroslav Vokoun

Pondělí 27. května 2024
– 17.00–17.45 – Čeština pro předškoláky

Úterý 28. května 2024
– 9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською мовою)
– 15.00–17.00 – úřední a pastorační hodiny v Mathesiově síni

Čtvrtek 30. května 2024
– 18.00 – Biblická hodina on-line:
https://call.whatsapp.com/video/ruCSHXDmvlponzryXvLmNO

Neděle 2. června 2024 – 1. neděle po sv. Trojici
– 14.30 – Presbyterstvo
– 17.00 – Bohoslužby s dětmi, káže bratr farář Tomáš Matouš Živný

Pondělí 3. června 2024
– 17.00–17.45 – Čeština pro předškoláky

Úterý 4. června 2024
– 9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською мовою)
– 15.00–17.00 – úřední a pastorační hodiny v Mathesiově síni

Čtvrtek 6. června 2024
– 18.00 – Biblická hodina on-line:
https://call.whatsapp.com/video/ruCSHXDmvlponzryXvLmNO


Pátek 7. června 2024
– večer – v celé ČR probíhá Noc kostelů

Sobota 22. června 2024
– odpoledně – Výroční sborový den našeho sboru → V plánu je divadlo pro děti a vedle toho celosborová hra; další program bude upřesněn.
Co se děje ve sboru a v církvi?

• V dubnu jsme slavili největší křesťanský svátek – Velikonoce, na začátku května jsme si ho připomněli na Bohoslužbách ještě jednou: s dětmi včetně a s žehnáním pokrmům dle východokřesťanské tradice.
• Radujeme se z toho, že k nám opět začal zase jezdit kázat a sloužit br. f. Jaroslav Vokoun.
• Vedle pravidelných aktivit našeho sboru, jimiž jsou Bohoslužby, dětské besídky a biblické hodiny, bychom chtěli nabídnout možnost se buď nyní připojit k probíhající přípravě na první svaté přijímání dětí, anebo ji s dětmi projít příští školní rok (jedná se o několik setkání, které děti seznámí s tím, co je Večeře Páně), v příštím  školním roce bychom chtěli nabídnout také konfirmační přípravu pro děti ve věku 10–12 let. Pokud o některou z těchto našich aktivit máte zájem, nebo si nejste jistí, jestli a jak se připojit, ozvěte se prosím přímo bratru faráři. 
• V květnu nás čeká výlet pro matky s dětmi do Bedřichova a taky se již začínáme připravovat na červnové akce. K těm bude mimo jiné patřit:
    ◦ Ukrajinské minimum pro faráře a církevní zastupitele, cyklus setkání věnovaných ukrajinské historii a kultuře – mohou se připojit i další zájemci. Pro více informaci sledujte sborový zpravodaj a případně se ozvěte br. faráři, nebo ses. Hromadové.
    ◦ Největší červnová akce pak bude sborový den (zahradní slavnost), který letos proběhne v sobotu 22. 6. 2024. V jejím rámci chystáme občerstvení a zajímavý program. Pokud byste chtěli přispět na Sborový den, ať už ve formě pomoci s přípravou, nápadem/bodem do programu, nebo finančně, budeme Vám moc vděční. Můžete se ozvat členům presbyterstva.

• S ohledem na vývoj inflace a sborových financí:
    ◦ Byl roční sborový příspěvek zvýšen na 2.000 Kč.
    ◦ Doporučena částka, která by měla umožňovat sboru unést své provozní výdaje je 600 – 1.300 Kč dospělá osoba / měsíc.
• V průběhu března a dubna bylo na církevní účet odesláno 28 finančních darů o celkové výši 32 820 Kč. Srdečně za něj děkujeme! Vedle úhrady našich fixních nákladů budou tyto dary využity pro pokrytí výdajů na náš sborový den, který budeme pořádat v červnu, a na víkendový pobyt v Jizerkách (v rámci diakonického projektu). Žel, vysbíraná částka nepokrývá podíl výdajů našeho CS za dva měsíce, rozdíl plánujeme vykrývat využitím naší finanční rezervy.
• V tomto kontextu bych vaši pozornost zaměřil na stálou sbírku vyhlášenou konventem našeho CS na pokrytí schodku z rezervy. Tato sbírka bude trvat průběžně do konce roku 2024, jejím cílem je udržet (v ideálním případě navýšit) rezervu našeho CS: víme totiž, že nejpozději od roku 2029 naše výdaje velmi porostou, jelikož naše církev už dál nebude od státu dostávat příspěvek na provoz (z čeho je financována část mezd duchovních). Své dary můžete posílat na č.ú. 247729987/0300.

• Je možné přihlásit děti na letní příměstské tábory, které pořádá náš sbor: v termínu 8.–12. července 2024 jsou pro děti z našeho sboru vyhrazena ještě tři místa. Více informací najdete na: https://lutersky.cz/tabory/
• Zasedání presbyterstva proběhlo 5. května 2024 (řádné); červnové zasedání presbyterstva bude v neděli 2. června 2024 od 14.30. V týdnu před mimořádným synodem proběhne setkání presbyterů se synodály.

Autor:

V současnosti (od září 2019) jsem v pražském sboru administrátorem (zastupujícím farářem). V minulosti jsem byl ve sboru nějakou dobu členem (za studií) a trávil jsem zde část svého vikariátu. Narozen 1987; ženatý - manželka Diana.

Napsat komentář