Sborový zpravodaj na březen 2024

Dobrého dne, milé sestry a milí bratří,

v příloze Vám posílám sborový zpravodaj našeho sboru na březen 2024, který již obsahuje i velikonoční Bohoslužby.

Hned i připomínám několik věcí:

1. V neděli 17. března 2024 od 14.30 se v Mathesiově síni bude konat již dříve ohlašovaný (výroční / řádný) sborový konvent našeho sboru. Podklady k jednání v presbyterstvu dotváříme a obdržíte je v pondělí ve zvláštním e-mailu.

2. V sobotu 16. března 2024 proběhne od 15.00 v Lutherově síni praktický celocírkevní workshop o vícejazyčnosti a životem s ní s názvem „Život s více jazyky“, což je téma, které se celé naší církve opravdu hodně dotýká – povede ho ses. Magdalena Hromadová z našeho sboru. Plakát připojuji.

3. Přikládám též plakát s velikonočními Bohoslužbami, které se budou konat v kostele sv. Michala.

– Budete-li číst zpravodaj podrobněji, zjistíte třeba to, že byl zřízen zvláštní sborový účet pro diakonický projekt, anebo že jsme darem dostali vysavač pro Mathesiovu síň, za který děkujeme.

Připojuji pozdrav a přání Božího požehnání, kéž zůstáváte v Pánu a jeho dobrotě!

farář Tomáš

Autor:

V současnosti (od září 2019) jsem v pražském sboru administrátorem (zastupujícím farářem). V minulosti jsem byl ve sboru nějakou dobu členem (za studií) a trávil jsem zde část svého vikariátu. Narozen 1987; ženatý - manželka Diana.

Napsat komentář