CÍRKEVNÍ SBOR – Historie a struktura

Historie Církevní sbor ECAV v Praze vznikl na podzim roku 2005 transformací Kazatelské stanice ECAV v Praze zřízené na jaře roku 2004 ústředím ECAV v ČR. Důvody vzniku sboru paralelnímu ke Slovenskému ev. a. v. církevnímu sboru v Praze byly v zásadě dva: 1) čeština jako mateřský či univerzální dorozumívací jazyk v českém prostředí a 2) akcentace autentického vyznavačského luterství zbaveného podtónu krajanského spolku. Sbor … Pokračování textu CÍRKEVNÍ SBOR – Historie a struktura