CÍRKEVNÍ SBOR – členství

Členství ve sboru se nabývá především křtem ve sboru. Osoba, která byla pokřtěna v jiném sboru a. v. nebo v jiné křesťanské církvi, pak nabývá členství ve sboru přihlášením se. Práva člena sboru jsou: účastnit se služeb Božích a přijímat prostředky milosti (Boží Slovo a Svátosti: Boží Zpověď & Večeři Páně); uzavírat sňatek církevním způsobem; volit a být volen do orgánů … Pokračování textu CÍRKEVNÍ SBOR – členství