Sborový zpravodaj na červen LP 2024

Dobrého dne, sestry a bratří v Kristu – přátelé našeho sboru!

Prvně Vás zdravím a slovy apoštola Jana přeji Boží požehnání: „Bude s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce.“ (2. Janova 1, 3)

V příloze Vám zasílám sborový zpravodaj na červen a hned rád upozorňuji na několik věcí:

1. V sobotu 22. června se od 14.30 uskuteční náš sborový den – plakátek přikládám (v programu je mj. divadlo pro děti a „bojovka“, ve které se půjde dozvědět lecos o našem sboru).

2. Na presbyterstvu jsme stanovili datum, kdy se sejdeme k celosborové diskuzi nad financováním našeho sboru: bude to v neděli 22. září od 14.30, což si už můžete poznamenat.

3. Přikládám plakátek k Ukrajinskému minimu, jehož se můžete zúčastnit.

4. Shodli jsme se, že během léta opět rádi uděláme Otevřené Jircháře: akce, na kterou zveme členy a přátele sboru na setkání do Mathesiovy síně, kostela a jeho okolí, konkrétně se bude jednat o časové rozmezí 29. 7. – 9. 8. a brzy bude vyhlášeno 4–5 dní s konkrétním programem (tvoření, hry…). Kdybyste měl někdo nápad k programu, neváhejte se nám ozvat – rádi Vás zapojíme.

5. Od září bychom rádi zkusili rozběhnout konfirmační přípravu, tudíž prosíme ty z Vás, kdo mají děti blízké věku konfirmandů (+/- 2 roky, v našem prostředí jde o vytvoření skupiny), abyste kontaktovali br. faráře; ten také připraví zvláštní e-mail s pozváním pro všechny, kterých se konfirmace týká.

6. Na presbyterstvu jsme se dále bavili o „reformě liturgie“. Déle jsme diskutovali jsme o zpovědní modlitbě z úvodu Bohoslužby a budeme rádi, když nám napíšete zpětnou vazbu, jak na Vás tahle forma vyznávání působí a je-li Vám jazyk této modlitby blízký. Vítány jsou i další podněty, pokud jde o liturgii našeho sboru. V průběhu bychom chtěli mít v kostele nové příručky s liturgií.

***

Zůstávejte v Pánu a On ať je Vaší silou!

bratr Tomáš

Autor:

V současnosti (od září 2019) jsem v pražském sboru administrátorem (zastupujícím farářem). V minulosti jsem byl ve sboru nějakou dobu členem (za studií) a trávil jsem zde část svého vikariátu. Narozen 1987; ženatý - manželka Diana.

Napsat komentář