Sborový zpravodaj na březen 2023

Požehnané neděle, přátelé v Kristu!

Prvně Vás všechny zdravím. Zveřejňuji zde pro Vás sborový zpravodaj na měsíc březen 2023 i s předběžným návrhem dubnových velikonočních Bohoslužeb, ale ten je bez záruky – bude ještě oznámen. Prosím o Vaši pozornost pro celé toto oznámení, i když je delší.

***

Na neděli 26. března 2023 na 14.00 svolalo presbyterstvo našeho sboru do Mathesiovy síně výroční SBOROVÝ KONVENT, na který Vás tímto znovu zvu.

– Materiály ke konventu (zprávu faráře, zprávu presbyterstva, návrh rozpočtu aj.) obdržíte ve zvláštním e-mailu (do) 19. března 2022.

– PRIMÁRNÍ VOLBY: Na konventu bychom měli volit dva (2) nové delegáty sboru na synod / synodály naší církve (Náš počet překročil hranici vyššího počtu delegátů) a nejspíše i nové náhradníky. Volit bychom rovněž měli sborovou revizorku. Presbyterstvo (resp. předsednictvo) sboru navrhne sboru na tyto funkce kandidáty (u některých ještě řešíme potvrzení kandidatury), ale Vy jako členové sboru máte právo navrhnout své kandidáty, a tak Vás prosím o NOMINACE, chcete-li navrhnout kandidáty vlastní (ty zasílejte buď na „úřední“ e-mail sboru urad@lutersky.cz, anebo na e-mail můj zivny@luther.cz).

***

DIAKONICKÝ PROJEKT: Jedna z maminek z Ukrajiny, která se pravidelně zúčastňuje Klubu maminek s výukou češtiny, bydlí v prostorách, které jsou opravdu nevyhovující, a tak jsme se rozhodli oslovit i Vás, zda nevíte o nějakém vyhovujícím bytě, kde by se mohla za dobrých podmínek ubytovat. Pokud byste o něčem věděli, prosím, ozvěte se přímo sestře místokurátorce Magdaleně Hromadové, jež náš diakonický projekt vede (hromadova@lutersky.cz).

***

Ke zpravodaji tentokráte přikládám větší množství pozvánek na celocírkevní akce, kam je vesměs zapotřebí podat přihlášku do konce dubna, jsou to:
1. VÝLET DO IZRAELE
2. KIRCHENTAG v Německu
3. CELOCÍRKEVNÍ DĚTSKÝ TÁBOR

***

Připojuji i stručný přehled únorového dění ve sboru (ten je i ve zpravodaji):

Co se děje ve sboru a v církvi?
    • Měsíc únor se nesl v duchu příprav na postní období a také na výroční konvent našeho sboru.
    • Kromě nedělních služeb Božích jsme slavili společné služby Boží se slovenským sborem na Popeleční středu.
    • Ve sboru byl udělen jeden Křest – dítěti.
    • V nejbližší době nás čeká výroční konvent a na něm také volba dvou synodálů. Jelikož jsou na tato místa nominováni stávající náhradníci, čeká nás zřejmě také volba nových náhradníků. Taktéž bude nutné zvolení sborového revizora, resp. sborové revizorky, jíž končí funkční období.
    • Ve středu 1. března se odehrála přednáška Rastislava Pečeni z cyklu o křesťanské lásce.
    • Tentýž den ráno byly zahájeny pravidelné ranní modlitby v kostele s následnou snídani v Mathesiově síni.
    • Náš diakonický projekt se rozšířil o Poradnu pro rodiče s herničkou pro děti. Zabýváme se zde různými tématy, jako např.: zajištění volno-časových aktivit pro děti, hledání práce, hledání jazykových kurzů a komunikace se zdravotníky nebo zajištění zdravotní péče.
    • Na víkend pro maminky s dětmi z Ukrajiny i z našeho sboru na konci dubna je přihlášeno 32 osob včetně dětí a přemýšlíme nad možnostmi dalších společných aktivit.
    • Jsme rádi, že po covidovém období, kdy Mathesiova síň byla využívaná jen minimálně, se do naší sborové místnosti opět vrací život naplno a využíváme ji tak pravidelně tři dopoledne (Poradna, Klub maminek a Ranní modlitby) a dvě odpoledne (úředně pastorační hodiny a služby Boží, případně zasedání presbyterstva) v týdnu.

***

Zůstávejte v Pánu a On ať Vás rovněž provází svým požehnáním!

bratr Tomáš, farář

Autor:

V současnosti (od září 2019) jsem v pražském sboru administrátorem (zastupujícím farářem). V minulosti jsem byl ve sboru nějakou dobu členem (za studií) a trávil jsem zde část svého vikariátu. Narozen 1987; ženatý - manželka Diana.

Napsat komentář