Sborový zpravodaj na duben / zbytek dubna 2023

Proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých i živých.“ (Římanům 14, 9)

Jménem presbyterstva sboru Vám všem přeji požehnanou dobu velikonoční a pravou velikonoční radost!

Neděle 16. dubna 2023 – Bílá neděle – 1. neděle po Velikonocích (oktáv Velikonoc) / Bohoslužba s dětmi

17.00 – Bohoslužba s dětmi, káže br. farář Tomáš Matouš Živný

Pondělí 6. dubna 2023

9.30–11.00 – Poradna pro rodiče s herničkou pro děti (Консультаціі для батьків з ігровою кімнатою для дітей)

Úterý 7. dubna 2023

9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською мовою)

15.00–17.00 – úřední a pastorační hodiny v Mathesiově síni

Středa 8. dubna 2023

– 7.30 – Ranní chvály v kostele

Čtvrtek 9. dubna 2023

18.00 – Biblická hodina on-line

Neděle 23. dubna 2023 – 2. neděle po Velikonocích, neděle Božího milosrdenství

15.00 – Celocírkevní Bohoslužby v Brně (možno se zapsat v kostele na nástěnce Slovenského CS)

14.00 – Bohoslužba v CS v Plzni s biskupem Rentzingem

15.00 – Presbyterstvo sboru

17.00 – Bohoslužba, káže br. farář Tomáš Matouš Živný

Pondělí 24. dubna 2023

9.30–11.00 – Poradna pro rodiče s herničkou pro děti (Консультаціі для батьків з ігровою кімнатою для дітей)

Úterý 25. dubna 2023

9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською мовою)

15.00–17.00 – úřední a pastorační hodiny v Mathesiově síni

Středa 26. dubna 2023

– 7.30 – Ranní chvály v kostele

Čtvrtek 27. dubna 2023

18.00 – Biblická hodina on-line

Neděle 30. dubna 2023 – 3. neděle po Velikonocích

17.00 – Bohoslužba

Úterý 2. května 2023

9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською мовою)

15.00–17.00 – úřední a pastorační hodiny v Mathesiově síni

Středa 3. května 2023

– 7.30 – Ranní chvály v kostele

Čtvrtek 4. května 2023

18.00 – Biblická hodina on-line

Neděle 7. května 2023 – 4. neděle po Velikonocích

17.00 – Bohoslužba, slouží br. f. Tomáš Matouš Živný

Co se děje ve sboru a v církvi?

  • Na konci března se v neděli 26. března odehrál výroční sborový konvent našeho sboru: byly schváleny zprávy faráře a presbyterstva, byla schválena účetní uzávěrka za minulý rok a schválen rozpočet na rok letošní. Byla vzata na vědomí revizní zpráva, která potvrdila, že všechny procesy v našem sboru fungují v pořádku. Nad zprávou faráře se rozeběhla delší diskuze o tom, jak a co konat v oblasti misie.
  • Konvent zvolil dva nové synodály našeho sboru (zvedl se jejich počet): ses. Veroniku Vytlačilovoubr. Filipa Davida Žilku & a dvě náhradnice: ses. Magdalenu Hromadovou a ses. Adélu Neumannovou. Na další funkční období byla opětovně zvolena naše sborová revizorka ses. Jana Neumannová. (Funkční období činovníků sboru je 6 let.)
  • Na začátku dubna proběhla „plná“ oslava Velikonoc: Zelený čtvrtek – Velikonoční neděle, včetně velikonoční vigilie.
  • Presbyterstvo sboru otevřelo téma sborového dne, jehož termín byl stanoven na 17. června. V plánu je, že program pro děti zajistí br. Šikula z dětské misie. Mluvilo se také o sborovém výletě.
  • Chystá se víkend pro maminky s dětmi z Ukrajiny i z našeho sboru na konci dubna; je přihlášeno 32 osob včetně dětí a přemýšlíme nad možnostmi dalších společných aktivit.
  • Sbor v rámci diakonického projektu pro maminky z Ukrajiny nyní zajišťuje pro dvě maminky a jejich děti ubytování.

Maminka, které jsme pomohli zařídit bydlení vzkazuje:

„Спасибо Магдочка всем, кто участвовал в помощи мне, я очень благодарна, теперь у нас есть красивое и уютное место и тепло на душе. – Děkuji všem, kteří se podíleli na pomoci pro mě, jsem velmi vděčná. Teprve teď máme útulné místo a teplo v duši.“

Autor:

V současnosti (od září 2019) jsem v pražském sboru administrátorem (zastupujícím farářem). V minulosti jsem byl ve sboru nějakou dobu členem (za studií) a trávil jsem zde část svého vikariátu. Narozen 1987; ženatý - manželka Diana.

Napsat komentář