Pozvánka na instalaci faráře + sborový zpravodaj na květen LP 2022

Dobrého dne, milé sestry a milí bratří, (nejen) mé farnictvo,

„Pokoj Vám – šálom alejchem!,“ Vás nejprve zdravím pozdravem vzkříšeného Ježíše Krista, který sice byl ukřižován, a hle, přece je živ! Takto Vám zároveň přeji požehnanou dobu velikonoční: Kéž nám radost z Kristova vzkříšení prosvěcuje naše radosti, ale také dny plné leckdy nedobrých zpráv.

V příloze tohoto e-mailu Vám posílám sborový zpravodaj na květen LP 2022.

Připojuji dvě důležitá upozornění:

1. Rád bych Vás pozval na svou instalaci za Vašeho sborového faráře, kterou vykoná náš br. biskup Čop již tuto neděli (1. května) v rámci Bohoslužeb od 17. hod. Světský svět si sice (ne)bude připomínat „Svátek práce“, ale my si budeme moci s radostí připomenout, že je také práce na poli duchovním – pastýřská služba, což je vlastně Boží práce pro nás. Pojďte tedy „nainstalovat“ svého faráře a oslavit neděli Božího milosrdenství – srdečně zvu! (Bude i pár překvapení, dá-li Pán. Pokud byste s sebou chtěli přinést něco dobrého pro zvýšení radosti ostatních, jistě je tu taková možnost, ale raději mi o tom, prosím, napište.)

2. Připomínám celocírkevní pobyt v hotelu Renospond o víkendu 20. – 22. května 2022, který jeko církevní sbor podporujeme a na který zvu. Termín podání přihlášek je do 30. dubna a já vím, že ne všichni, kdo mi říkali, že se přihlásí, tak učinili: Prosím, chcete-li jet, přihlaste se! Věřím, že to bude velmi dobře a mile strávený společný čas. (P.S. Navíc padla covidová omezení.)

Zůstávejte v Pánu. Ujišťuji Vás svou modlitbou a prosím, abyste se modlili za mě, abych Vám byl dobrým knězem a srozumitelným kazatelem.

bratr Tomáš, Váš farář

Neděle 1. května 2022 – 2. neděle po Velikonocích + Instalace faráře

17.00Bohoslužba s instalací sborového faráře

Úterý 3. května 2022 – úředně-pastorační hodiny

15.00 – 18.00 v Mathesiově síni

Čtvrtek 5. května 2022 – biblická hodina

18.00 – Online na: https://meet.jit.si/ECAVPraha

Sobota 7. května 2022 od 10.00 – mimořádný synod ECAV.

Neděle 8. května 2022 – 3. neděle po Velikonocích

17.00 – Bohoslužba, káže br. f. Tomáš Matouš Živný

Úterý 10. května 2022 – úředně-pastorační hodiny

15.00 – 18.00 v Mathesiově síni

Čtvrtek 12. května 2022 – biblická hodina

18.00 – Online na: https://meet.jit.si/ECAVPraha

Neděle 15. května 2022 – 4. neděle po Velikonocích

17.00 – Bohoslužba s dětmi, káže br. f. Tomáš Matouš Živný

Úterý 17. května 2022 – úředně-pastorační hodiny

15.00 – 18.00 v Mathesiově síni

Čtvrtek 19. května 2022 – biblická hodina

18.00 – Online na: https://meet.jit.si/ECAVPraha

– Pátek 20. – neděle 22. května 2022 – probíhá Celocírkevní pobyt v hotelu Renospond (Proseč u Skutče).

Neděle 22. května 2022 – 5. neděle po Velikonocích

17.00 – Bohoslužba, káže br. f. Jaroslav Vokoun

Úterý 24. května 2022 – úředně-pastorační hodiny

15.00 – 18.00 v Mathesiově síni

Čtvrtek 26. května 2022 – Nanebevstoupení Páně

17.00 – Bohoslužba (sledujte, prosím, ohlášení)

Neděle 29. května 2022 – 6. neděle po Velikonocích, neděle po Nanebevstoupení Páně

17.00 – Bohoslužba, káže br. f. Tomáš Matouš Živný

Úterý 31. května 2022 – úředně-pastorační hodiny

15.00 – 18.00 v Mathesiově síni

Čtvrtek 2. června 2022 – biblická hodina

18.00 – Online na: https://meet.jit.si/ECAVPraha

Neděle 5. června 2022 – Letnice – Seslání Ducha svatého („narozeniny církve“)

9.30 – Slavnostní Bohoslužba Slov. ev. a. v. CZ v Prahe k jeho 75. výročí

17.00 – Bohoslužba, káže br. f. Tomáš Matouš Živný

Sobota 18. června 2022, od 14.00 – „Sborový den“

K pozornosti:

web sboru – www.lutersky.cz

magazín Evangelicuswww.evangelicus.cz

kázání br. f. Živného – https://www.youtube.com/user/erleucht/videos

živá vysílání kázání (i pro přehrání): YouTube – ECAV v ČR

Autor:

V současnosti (od září 2019) jsem v pražském sboru administrátorem (zastupujícím farářem). V minulosti jsem byl ve sboru nějakou dobu členem (za studií) a trávil jsem zde část svého vikariátu. Narozen 1987; ženatý - manželka Diana.

Napsat komentář