Přípravy

Příprava na křest

Svátost křtu působí odpuštění hříchů, zachraňuje od smrti a dává věčné spasení všem, kdo v to věří, jak to dosvědčují slova a zaslíbení Boží: “Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen” (Markovo evangelium, 16. kapitola, 16. verš). Kdo se na základě Božího zaslíbení věčného života chce nechat pokřtít, absolvuje s farářem přípravu. Ta mu pomáhá vlastní znovuzrození k novému životu lépe a hlouběji prožít.

Příprava na konfirmaci

Je určena těm, kteří byli pokřtěni (ať už v jakékoli církvi) jako děti a chtějí se ke své křesťanské víře přiznat.

Příprava na církevní sňatek

Vážíme si manželství jako Boží instituce, celoživotního spojení muže a ženy, jak říká Písmo svaté: “Nečetli jste, že Stvořitel od počátku ‚muže a ženu učinil je‘? A řekl: ‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo;‘ takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!” (Matoušovo evangelium, 19. kapitola, verš 4-6).