Ko jsme

Luteráni? Kdo vlastně jsou?

Když říkáme lidem, že jsme luteráni, častá reakce zní: A kdo vlastně jsou luteráni? Možná, že je to také Vaše otázka. Pokud ano, tady je naše odpověď:

Luterán je křesťan

Luteráni, podobně jako všichni křesťané, věří v Ježíše Krista, Božího Syna. Veříme, že Ježíš byl skutečným Bohem i skutečným člověkem. V Ježíšovi se Bůh stal člověkem, sdílel naše lidské podmínky a nesl naše hříchy, aby nás vysvobodil od hříchů a smrti, a tak nás obnovil pro správný vztah s Bohem. Ježíš přišel, aby přinesl Boží lásku a milost do našeho zkaženého a strádajícího světa. Největším symbolem této lásky je kříž, na kterém byl Ježíš ukrižován a dal svůj život pro záchranu světa.

Luterán je protestant

Luterství je první protestantskou denominací. Mnich augustiniánského řádu Martin Luther začal dosud největší reformu církve, když na dveřích wittenberské katedrály zveřejnil 31. října 1517 svých 95 bodů, jimiž dokazoval že tehdejší praxe prodávání odpustků je v nejostřejším rozporu s Písmem svatým. Luther důrazně požadoval, aby se církev podřídila Bibli. Jako luteráni věříme, že dosahujeme spravedlnosti před bohem díky Boží milosti, kterou přijímáme vírou.

Luterán je biblický

Věříme, že Bible je inspirované Boží slovo. Věříme, že jádro biblické zvěsti je dobrou zprávou o tom, že Ježíš Kristus zemřel, aby nás vysvobodil z našeho utrpení, odpustil naše hříchy a dal nám plný život – nyní i po smrti ve věčnosti.

Luterán je liturgický

Luteráni slaví bohoslužbu zpravidla každou neděli, tedy v den, kdy byl Ježíš vzkříšen z mrtvých. V průběhu každé bohoslužby zpíváme, čteme části z Bible, farář káže, vysluhuje a my přijímáme svátost Večeře Páně.