Duchovní život

Služby Boží

Služby Boží stojí v samotném středu života našeho církevního sboru. Zvěstuje se na nich slovo Boží a vysluhuje svátost Večeře Páně. Církevní sbor při tom není jen pasivním divákem, ale spoluúčastníkem: aktivně naslouchá Božímu slovu, zpívá liturgii a duchovní písně. Služby Boží mají dva hlavní pilíře: zvěstování Božího slova a svátost Večeře Páně, kterou vysluhujeme vždy pod obojí způsobou. Slova ustanovení Večeře Páně obsahují příslib Boží skutečné přítomnosti, a tak i zaručení odpuštění našich hříchů a dosažení naší spásy. V našem církevním sboru máte jistotu, že kdykoli přijdete na Služby Boží, bude vysluhována i svátost Večeře Páně.

Služby Boží nejsou naší službou vůči Bohu, ale Boží služba nám: Bůh nám z lásky slouží svým Slovem a svátostmi. Ve Službách Božích se totiž nesnažíme přiklonit si Boha na naši stranu, ale v jeho Slově a svátostech se s ním setkáváme jako dítky se svým dobrým Otcem v Ježíši Kristu. A jako svého dobrého Otce jej oslavujeme, prosíme ho a děkujeme mu.

Biblická hodina

Při biblické hodině čteme a vykládáme Písmo svaté jako základní literární pramen naší víry. Protože nám Písmo svaté pomáhá lépe a hlouběji porozumět našemu životu, živě nad biblickými texty diskutujeme.

Pastorační rozhovor a soukromá zpověď

Pastorační rozhovor je setkání s farářem, rozhovor s ním na určité téma nebo o osobním problému. Jestliže nás naše selhání, hřích nebo provinění obzvlášť trápí, můžeme se z nich faráři vyzpovídat. Farář je přitom přísně vázán zpovědním tajemstvím.