Milé sestry a milí bratří, prvně Vás zdravím a přeji Vám vše dobré – tedy Boží požehnání do nového roku! „Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce.“ (1. Korintským 16, 14)HESLO Jednoty bratrské na r. 2024 Posílám Vám sborový zpravodaj na tento měsíc – leden 2024. Zároveň bych chtěl zvlášť upozornit na několik věcí: […]

Sborový zpravodaj na leden 2024[...]

Máte-li doma zbytky svíček, je možné je přinést do kostela či do Mathesiovy síně, kde je pro ně „sběrná nádoba“ (či taška). Tyto „vysloužilé svíčky“ pak poslouží jako základ pro výrobu zákopových svíček, které pomohou ukrajinským vojákům v zákopech. Pro více informací vizte https://www.pomahameukrajine.cz/news/sbirka-vosku-pro-vyrobu-zakopovych-svicek-pokracuje, možné je rovněž napsat sestře Hromadové (hromadova@lutersky.cz).

SBÍRKA SVÍČEK NA POMOC UKRAJINĚ[...]

„A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila.“ (Jan 1:5) Milí bratří a milé sestry, dovolte, abychom Vás pozdravili pozdravem pokoje u příležitosti začátku nového občanského roku. Vyprošujeme Vám a Vašim rodinám Boží požehnání, zdraví a pokoj. Modlíme se, aby Vás Duch svatý zachoval ve víře a v Kristově církvi a rozhojnil ve Vašich srdcích naději a spolehnutí se na Boží […]

Novoroční pastýřský list předsednictva církve[...]