„Polož si mě na srdce jako pečeť, jako pečeť na své rámě. Vždyť silná jako smrt je láska. “ (Píseň písní 8, 6) Čtvrtek 2. června 2022 – biblická hodina – 18.00 – Online na: https://meet.jit.si/ECAVPraha Sobota 4. června – Zahradní slavnost k výročí Slov. CZ – 16.00 – Zahrada u kostela sv. Michala Neděle […]

Sborový zpravodaj na červen LP 2022[...]

Dobrého dne, milé sestry a milí bratří, (nejen) mé farnictvo, „Pokoj Vám – šálom alejchem!,“ Vás nejprve zdravím pozdravem vzkříšeného Ježíše Krista, který sice byl ukřižován, a hle, přece je živ! Takto Vám zároveň přeji požehnanou dobu velikonoční: Kéž nám radost z Kristova vzkříšení prosvěcuje naše radosti, ale také dny plné leckdy nedobrých […]

Pozvánka na instalaci faráře + sborový zpravodaj na květen LP 2022[...]

– Sborové presbyterstvo Vám přeje Boží pokoj, jakož i požehnané prožité závěru postní doby – svatého týdne a pak i radostné prožité Velikonoc. Vždyť nás má ve své moci / zavazuje nás láska Kristova – pokud jsme usoudili takto: Jeden zemřel za všecky, takže všichni zemřeli! | On umřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nežili […]

Sborový na duben LP 2022[...]