Dobrého dne, milé farnice, milí farníci & přátelé sboru, kdo jste byl na Bohoslužbách (nebo pozorně četl sborový zpravodaj), víte, že se na tuto neděli (14. 6.) chystá v čase před Bohoslužbami společná sborová procházka / mini-výlet po pražských památkách spojených s luterstvím. Nechceme jen chodit, a tak je v plánu také plavba lodí po Vltavě, abychom to viděli i z jiné perspektivy. Itinerář procházky je v plánu tento:13.30 – 15.00 začátek u kostela a vlastní […]

Mini-výlet – sborová procházka[...]

Biblické votum: Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel . Žalm 66,20 Introit: Žalm 95,1-2;6-8a. Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy, vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů! Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. On je náš Bůh, my […]

5. neděle po velikonocích – Rogate[...]