Dobrého dne, přátelé v Kristu, obracím se na Vás ve dvou (resp. třech) věcech. 1. Nastávající neděli (21. 5.) by pro nás maminky z Klubu maminek, kterým pomáháme, chtěly uvařit boršč. V plánu je, že bychom ho vařili společně (!) v Mathesiově síni od 15.00 – VIZTE PLAKÁT. Za Vaši pomoc budeme rádi / budou rády.Společně bychom ho pak […]

Pár oznámení – „Uvařme spolu boršč“ aj.[...]

„Pokoj Vám!“ Milé sestry a milí bratři, protože jsme v době velikonoční, zdravím Vás dnes prvně pozdravem vzkříšeného Ježíše Krista. V příloze tohoto e-mailu Vám pak posílám sborový zpravodaj našeho sboru na květen LP 2023 a dovoluji si připojit několik upozornění: Zůstávejte v Pánu a ať Vás jarními dny provází Boží požehnání! bratr Tomáš, farář

Sborový zpravodaj – květen LP 2023[...]