Biblické votum: Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel . Žalm 66,20 Introit: Žalm 95,1-2;6-8a. Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy, vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů! Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. On je náš Bůh, my […]

5. neděle po velikonocích – Rogate[...]

Dobrého dne, milé sestry a milí bratří, zítra má naše církev jedinečnou příležitost „být vidět“ a zároveň se tak může jedinečnou cestou dostat i k Vám. Kdo tedy zítra nezamíříte do kostela nebo budete mít dopoledne čas, pusťte si, prosím, Bohoslužbu naší církve, kterou bude sloužit br. biskup Marián Čop v televizi. zítra na ČT 2, 10.00 nebo […]

Bohoslužba naší církve v České televizi[...]

Zpravodaj zatím obsahuje pouze Bohoslužby: kdy a jak budou spuštěny další sborové akce budete včas informováni. Připomínáme, že návštěva Bohoslužeb je spojena s dodržováním opatření pro boj s koronavirem: rouška, desinfekce a rozestupy. Situace se sice mění, ale zatím platí, že pro Bohoslužby 3. a 10. května je LIMIT POČTU ÚČASTNÍKŮ STANOVEN NA 15.

Sborový zpravodaj na květen 2020[...]