Květná neděle (Pokud by předcházel průvod, vypadalo by to třeba takto, až sbor trochu povyroste: https://www.youtube.com/watch?v=33lxQEeI3mk Píseň: 15 Jak vítati mám tebe) Biblické votum: Syn člověka musí být vyvýšen, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3,14b.15 Vyznání viny podle Erneuerte Agende, 394: Vyznejme před Bohem naše hříchy: Všemohoucí […]

Podklady ke květné neděli [farář Jaroslav Vokoun][...]

Praha ECAV CZ – 22.3.2020 „Kdo tluče… a opravdu silně.“ Úvodní modlitba Pane, velmi Ti děkujeme, že smíme i v této nelehké situaci ve světě usednout ke Tvému Slovu, že s dnešními technologiemi máme možnost „být spolu“, i když fyzicky nejsme v kontaktu.Otče, kéž k nám v tuto chvíli Tvůj Duch promlouvá a kéž jsme otevřeni jeho hlasu. Prosíme, abychom v tuto […]

Kázání Rastislava Pečení ke 4. neděli postní (alespoň on-line)[...]