ODKAZY – Martin Luther

Lutherova společnost Článek: Martin Luther na německé Wikipedii Luther Academy (při LCMS; USA) Weimar Ausgabe [WA] – staroslavné (nejen) „Výmarské vydání“ Lutherova díla on-line Tzv. „Pomocná kniha“ (něm. Hilfsbuch) čili knižní pomůcka ke studiu Lutherova díla od Kurtha Alanda on-line Malý / Menší katechismus Dr. Martina Luthera