Představitelé

SBOROVÝ FARÁŘ

Sbor nyní nemá sborového faráře.

PRESBYTERSTVO

(zvoleno konventem sboru do roku 2024)

Sborový dozorce:

Sbor nyní nemá sborového dozorce.

Místodozorce: Mgr. Juraj Laššuth, Ph.D.

Narodil se roku 1983 v Dolném Kubíně (Slovensko). Absolvoval studium politologie na Univerzitě Karlově v Praze, kterému předcházel jeden rok studia učitelství evangelického náboženství a matematiky v Žilině. V současné době je doktorandem Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde se zaměřuje na politickou filozofii, dějiny Střední Evropy a teorii mezinárodních vztahů. Od roku 1997 se aktivně účastní církevního sborového života: nejdříve v Dolném Kubíně (odpovědný za práci s dorostem, přípravu letních táborů a víkendovek, vedení mládeže), později také ve Slovenském ev. a. v. církevním sboru v Praze a Církevním sboru ECAV v Praze (člen mládežnického týmu, příprava a dramaturgie filmového klubu, členství v redakční radě časopisu Evangelicus). Je ženatý, má dceru a syna.

Presbyter pro misijně-pastorační činnost: Dominik F. Žbánek

Narozen v Praze roku 1964. Má dvě dospělé děti. Do roku 2017 byl 14 let  příslušníkem Aktivní zálohy AČR (praporčík v záloze, Záslužný kříž Ministra obrany III. stupně, Čestný odznak Přemysla Otakara II., Čestný odznak škpt. Václava Morávka). Povoláním je sociální pedagog.  Do kostela ho přivedl pastor Missourské synody Luterské církve J. A. Krikava v roce 1997. Od roku 2010 je jáhnem, od roku 2018 současně presbyterem sboru pro misijní a pastorační práci. Ve sboru slouží promluvami. Jméno Friedrich přijal na památku saského kurfiřta Friedricha III., protektora Martina Luthera, bez něhož by Luther zřejmě skončil na hořící hranici. Jeho láskou je konfesní luterství.

Presbyterka pro diakonickou činnost: Mgr. Katarína Thapen

SBOROVÁ REVIZORKA

(zvolena konventem sboru do roku 2023)

Mgr. Ľubica Machačová

Narodila se roku 1964 ve vesničce Hrušovo na Slovensku do evangelické (luterské) rodiny. Odmala navštěvovala Služby Boží v církevním sboru v Lubině. Po přestěhování do blízkého města Stará Turá začala v tomto sboru navštěvovat mládež a postupně i vyučovat v dětské besídce a v misii. Pracovala ve společenství žen, diakonii, vykonávala funkci sborové účetní. Při zaměstnání vystudovala katechetiku na Evangelické bohoslovecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a vyučovala náboženství na 1. stupni ZŠ. Po seznámení se svým manželem se za ním přestěhovala do Prahy. Společně mají dceru Leu.

SYNODÁLOVÉ

z titulu funkce:

zvoleni konventem sboru do roku 2024:
Mgr. David Hušek
Mgr. Vojtěch Zbytovský
Dominik F. Žbánek
Jaroslav Justic, DiS.

náhradníci (zvoleni konventem sboru do roku 2024):
Mgr. Ladislav H. D. Holík
Mgr. Juraj Laššuth, Ph.D.
RNDr. Jaromír Neumann, CSc.