Farář a presbyterstvo

Sborový farář: Mgr. Pavel Roubík, Ph.D.
E-mail: roubik@lutersky.cz, tel.: (+420) 775 588 437

Sborový dozorce: Martin Vítek
E-mail: vitek@lutersky.cz

Místodozorce: Mgr. Juraj Laššuth, Ph.D.
E-mail: lassuth@lutersky.cz

Presbyter pro misijně-pastorační činnost: Dominik F. Žbánek
E-mail: zbanek@lutersky.cz

Presbyterka pro diakonickou činnost: Mgr. Katarína Thapen
E-mail: thapen@lutersky.cz

Sborová revizorka: Mgr. Ľubica Machačová
E-mail: revizor@lutersky.cz