Bankovní spojení

Číslo účtu: 199 851 557/0300 (ČSOB – Poštovní spořitelna)

variabilní symboly:
777 – sborový příspěvek člena
999 – dar na potřeby sboru

specifický symbol:
XXX – číslo Vašeho evidenčního lístku člena sboru (pouze bylo-li přiděleno)

Sborové finance

Sborový příspěvek
Je základním příspěvkem člena sboru. Na základě rozhodnutí konventu z roku 2014 je doporučený minimální roční sborový příspěvek člena sboru 1500 Kč (platí pouze starší 18 let, přičemž platbu je možné rozložit do menších částek, např. formou trvalého příkazu z účtu – 125 Kč/měs.); takto získané prostředky jsou používány výhradně na úhradu rozpočtovaných nákladů sboru.

Dar na potřeby sboru
Takto získané prostředky jsou čerpány na základě konventem přijatého rozpočtu, resp. dle potřeby na základě rozhodnutí presbyterstva.

Upozornění

Za každého člena, tedy i za děti (členy mladší 18 let), od kterých se nepožaduje úhrada sborového příspěvku, a samozřejmě i za ty, kteří na chod sboru nepřispívají (rozhodující je pouze členství ve sboru), odvádí sbor tzv. církevní příspěvek, který je aktuálně stanoven ve výši 300 Kč/člena (pro rok 2018). Tento příspěvek slouží církvi prozatím k alespoň symbolickému dorovnávání úbytku příspěvku od státu (následek přijetí zákona o tzv. církevních restitucích).