Dobrého dne, milé sestry a milí bratří, vážení farníci a přátelé v Kristu, prvně Vás zdravím pozdravem vzkříšeného Ježíše: „Pokoj Vám!“, a přidávám i osobní pozdrav. V příloze tohoto e-mailu naleznete sborový zpravodaj; vedle toho zvláště upozorňujeme: 1. Presbyterstvo našeho sboru svolává na neděli 23. května 2021, 14.00 řádný sborový konvent našeho sboru, kde vedle schvalování předepsaných […]

Sborový zpravodaj na květen LP 2021[...]

Církevní sbor s nadějí a vírou ve vzkříšení oznamuje smutnou zprávu, že v sobotu 24. dubna LP 2021 pokojně zemřel ve věku 92 let nejstarší žijící člen našeho církevního sboru a jeho spoluzakladatel Alton Krikava. Modlíme se za celou rodinu Krikavovu a děkujeme Bohu za dobré svědectví, které mu Alton Krikava vydal, a za to, že v něm byl náš sbor obdarován mnoha dobrými […]

† Alton Krikava[...]