Datum / čas
22/12/2019 Neděle
17:00 - 18:00

Místo konání
Chrám svatého Michala

Pod vedením:


Kázáním poslouží jáhen Dominik F. Žbánek  & farář Dale Kaster (absoluce a svátost Večeře Páně)